Trener Pracy – blaski i cienie

Według definicji Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego (EUSE) zatrudnieniem wspomaganym nazywamy „wsparcie dla osób z różnymi niepełnosprawnościami albo osób wykluczonych, w zdobyciu i utrzymaniu pracy na otwartym rynku pracy”.

Czytaj więcej...

Jeleniogórski Rynek Pracy

Jako osoba niepełnosprawna niejednokrotnie stykałam się, przede wszystkim z rynkiem pracy rejonu jeleniogórskiego i mam z tym związane osobiste przemyślenia. Po pierwsze – tzw. zakłady pracy chronionej na pewno nie spełniają swojej funkcji. W Jeleniej Górze miałam wątpliwą przyjemność poznać dwa z nich.

Czytaj więcej...

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – refleksje trenera pracy

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest niezwykle ważne pod względem społecznym. W Polsce osoby niepełnosprawne wspierane są poprzez różnorodne działania kierowane przez instytucje i organizacje pozarządowe. Nie wszystkie jednak są skrojone na miarę potrzeb osób niepełnosprawnych, bowiem ze względu na ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności, stanu zdrowia sprawiają iż nie zawsze są oni w stanie efektywnie z oferowanej pomocy skorzystać. Tu niezastąpioną rolę w procesie zatrudniania wspomaganego odgrywa właśnie Trener Pracy. Zadaniem jego prócz udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym przy przełamywaniu oporów i barier codziennych trudności, jest również uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia, aktywne poszukiwanie pracy dla tej osoby, nawiązanie kontaktu z pracodawcą i udzielenie mu niezbędnej pomocy oraz obalenie obiekcji współpracowników jeżeli takowe w trakcie zatrudnienia się pojawią. Działając w tym kierunku często napotykamy na szereg trudności, które nierzadko blokują możliwość zatrudnienia.

Czytaj więcej...

Polak w czołówce światowych poszukiwaczy

Szanowni Państwo, zachęcamy do lektury felietonu Poseł Lidii Geringer de Oedenberg zatytułowanego Polak w czołówce światowych poszukiwaczy (pracy).

"Opublikowany niedawno raport z badań przeprowadzonych przez firmę doradczą Boston Consulting Group (BCG) plasuje Polaków w czołówce najbardziej mobilnych narodowości. Światowym liderem są Pakistańczycy, w Europie Francuzi i Holendrzy, a tuż za nimi Polacy."

Tekst dostępny jest m.in. na platformie:

http://lidiageringer.bblog.pl/wpis,polak;w;czolowce;swiatowych;poszukiwaczy;pracy,155162.html

Czy wzrośnie bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych?

Czy wzrośnie bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych?

A miało być lepiej

Od kwietnia tego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Nastąpiło zrównanie dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Kto na tym zyska, a kto straci?

Do tej pory korzystniejsze warunki miały firmy o statusie zakładu pracy chronionej, które uzyskiwały większe kwoty za zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Pozostali przedsiębiorcy uzyskiwali tylko 70 procent kwot, które przysługiwały ZPCh-om. Nowe przepisy polegają na wprowadzeniu takich samych kwot dofinansowania do zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością na rynkach pracy otwartym i chronionym. I tak od 1 kwietnia dofinansowanie wynosi:

Czytaj więcej...

Zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. – o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127, Poz. 721., z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

Załączniki:
Pobierz plik (Projekt art  22 ustawy o rehabilitacji.pdf)ZOBACZ WIĘCEJ196 kB

Oddalamy się od Europy?

Hasło „reforma systemu zdrowia” od dawna nie zawiera pozytywnych treści. Skutki zmian uderzyły już w rynek farmaceutyczny i pacjentów stale zażywających leki. Czy nadeszła pora na osoby niepełnosprawne, dla których zaopatrzenie w odpowiedni sprzęt oznacza być albo nie być? Projekt ministerialnego rozporządzenia w sprawie limitów nie daje większych powodów do optymizmu.

      W Polsce jest ponad 5 milionów osób niepełnosprawnych, tyle ile jest wszystkich mieszkańców Norwegii czy Słowacji. Ta ogromna rzesza chorych potrzebuje specjalistycznego sprzętu. Formalnie są to „wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi”. Pod tą enigmatyczną nazwą kryją się tysiące produktów, pozwalających osobom niepełnosprawnym na codzienną egzystencję: protezy (kończyn, piersi), ortezy (różne stabilizatory kończyn), peruki dla pacjentów onkologicznych, cewniki, pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki, worki i osprzęt stomijny, pionizatory, wreszcie wózki inwalidzkie, laski i kule. To nie są tylko przedmioty codziennego użytku, to są produkty często decydujące o być albo nie być, o aktywności lub wykluczeniu.

Czytaj więcej...

ZA STARZY DO PRACY – AGEIZM W POLSCE

Ageizm (ang. ageism) dyskryminacja ze względu na wiek. Najczęściej dotyczy osób po 45-50 roku życia. Przejawia się lekceważeniem osób starszych oraz preferowaniem młodszych pracowników na rynku pracy.

      37-letnia Magda Nowakowska uczestniczyła w procesie rekrutacyjnym firmy farmaceutycznej. W swoim CV rozmyślnie nie podała wieku. Podczas spotkania została o to zapytana przez dyrektora działu, który szukał pracownika. Powiedziała, ile ma lat, a w odpowiedzi usłyszała: teoretycznie ma pani wszelkie kwalifikacje, jakich wymagamy, ale w praktyce potrzebujemy kogoś młodszego.

Czytaj więcej...

Praca jako opiekun osób starszych - zwiększa się popyt

Ta wiadomość, szczególnie może zainteresować osoby, wolontariuszy, pracowników opieki społecznej, które profesjonalnie zajmują się udzielaniem pomocy w zajmowaniu się osobami starszymi. Poniżej treść komunikatu prasowego.
Proces starzenia się społeczeństwa zwiększa popyt na usługi profesjonalnej opieki nad osobami starszymi. Chociaż w Polsce wciąż to przede wszystkim członkowie rodziny przejmują na siebie ten obowiązek, to w wielu sytuacjach korzystają z pomocy. Politycy pracują nad projektem zmian w prawie, które umożliwią m.in. wsparcie dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Proces starzenia się Polaków z roku na rok przyspiesza. Podobnie jak w Europie, w Polsce mamy do czynienia z rosnącym odsetkiem osób starszych przy zmniejszającym się udziale osób w wieku produkcyjnym. Osoby w wieku powyżej 65 lat stanowią obecnie 13,5 proc. polskiego społeczeństwa (ponad 5 milionów) – wynika z danych GUS. Prognozuje się, że do 2030 roku liczba ta się podwoi.

Czytaj więcej...

BW kryzysie pracodawcy tną etaty i bonusy

Wiele firm w czasach prosperity zgodziło się na przyznanie załogom dodatkowych świadczeń, dodatków, premii, które w czasie dekoniunktury stanowią zbyt duże obciążenie dla przedsiębiorstw. Kodeks pracy określa zasady zawierania porozumień z załogą, pozwalających na czasowe zawieszanie kosztownych rozwiązań wynikających z zakładowych regulaminów, statutów czy układów zbiorowych. Pracodawcy coraz rzadziej sięgają po takie rozwiązania. Zamiast wikłać się w trudny dialog, wolą zwolnić część załogi albo iść na skróty i negocjować indywidualnie z pracownikami rezygnację z należnych im świadczeń.
Niewątpliwie rozmowy ze związkami zawodowymi czy przedstawicielami pracowników nie są łatwe. Reprezentujące załogę organizacje, w zamian za oczekiwane przez pracodawcę ustępstwa dotyczące np. wynagrodzeń, chcą uzyskać gwarancje zatrudnienia

Czytaj więcej...

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Otrzymuj informację o Nowościach!

Regulamin
* - Zapisując się na newsletter - oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON) z siedzibą przy ul. Osiedla Robotnicze 47a, 58-500 Jelenia Góra, jako administratora danych osobowych, w celu realizacji działalności statutowej KSON.

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: