Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

NADZIEJE I OCZEKIWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOBEC PREZYDENTA RP NA

LATA 2015 – 2020

  SZANOWNI PAŃSTWO! Uważając, że podjęcie pracy przez osoby

niepełnosprawne jest najlepszym uwieńczeniem często żmudnej

rehabilitacji i nauki, chcielibyśmy zapoznać Państwa z oczekiwaniami

naszego środowiska związane z promocją zatrudniania ON. I tak;

WYRAŻAMY NADZIEJĘ, ŻE PREZYDENT RP W LATACH 2015 – 2020:

1. Utworzy przy Kancelarii Prezydenta Biuro Rzecznika Osób

Niepełnosprawnych, który będzie gromadził, monitorował i opiniował

sprawy związane z rehabilitacją, nauką i zatrudnianiem tych osób, a

także występował w ich imieniu – jest to zasadne, gdyż specyfika

życia 5 mln osób niepełnosprawnych wymaga bardziej specjalistycznego

podejścia i reprezentacji.

2. Podejmie działania na rzecz wzmocnienia roli Warsztatów Terapii

Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej w procesie rehabilitacji

zawodowej osób z największymi dysfunkcjami organizmu – jest to

zasadne, gdyż nakłady na tworzenie i prowadzenie ww. są

niewystarczające w stosunku do zgłaszanych potrzeb.

3. Podejmie działania na rzecz zahamowania lawinowej likwidacji

Zakładów Pracy Chronionej, ponieważ tylko w nich niepełnosprawni

mają zagwarantowane pełne dostosowanie obiektów i stanowisk pracy

oraz opiekę medyczno-rehabilitacyjną i pomoc w leczeniu i usprawnianiu

(TYLKO W STYCZNIU B.R. UBYŁO 18 ZPCHR, A PRACĘ W WARUNKACH CHRONIONYCH

UTRACIŁO 6 355 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH),

4. Podejmie działania na rzecz zapewnienia budżetowego wsparcia dla

funduszu rehabilitacji PFRON na pełną realizację zadań nałożonych

nań ustawowo, gdyż obecnie każdorazowy znaczniejszy wzrost

zatrudnienia osób niepełnosprawnych powoduje cięcia pomocy ze strony

PFRON, co czyni system niestabilnym, (A TO SKUTKUJE BRAKIEM DUŻEGO

ZAINTERESOWANIA PRACODAWCÓW DLA ZATRUDNIANIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH).

5. Podejmie działania na rzecz zniesienia limitów dorabiania przez

rencistów, gdyż ich życie i praca są tak trudne, że kolejne bariery

– choćby i osiągalne tylko teoretycznie (obecnie jest to 2800

zł/mc) ograniczające ich marzenia wydają się zbędne (LIMITY

ZNIECHĘCAJĄ TAKŻE DO NAUKI I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ORAZ DO

WYDAJNIEJSZEJ PRACY).

6. Podejmie działania, które sprawią, że praca do 67 roku będzie

prawem wyboru, a nie obowiązkiem – jest to zasadne, gdyż tylko

niewiele z osób niepełnosprawnych dożywa tego wieku, zaś samo

posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie uprawnia do

renty (TYLKO 25% OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MA RENTĘ).

_       SZANOWNI PAŃSTWO_, zdajemy sobie sprawę, iż w obecnej

sytuacji gospodarczej kraju ww. oczekiwania są być może zbyt

śmiałe, to jednak je formułujemy w nadziei, że dobro osób

niepełnosprawnych leży Państwu na sercu. Będziemy przy tym bardzo

wdzięczni, jeśli Państwo zechcecie ustosunkować się do tegoż pisma

nadsyłając swoją opinię w formie elektronicznej na nasz e-adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z WYRAZAMI SZACUNKU 

Ryszard Dzik, Prezes SON „Podkarpacie”

Marek Stec, Pełnomocnik Stowarzyszenia ds. Zatrudniania Osób

Niepełnosprawnych