Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W ostatnich dniach września, w Otominie koło Gdańska odbyło się spotkanie z naszym Partnerem współtworzącym i kolportującym Biuletyn Niepełnosprawni TU i Teraz na terenie Gdańska i przyległych powiatów. Dziewięcioro osób uczestniczących w spotkaniu przez kilka dni omawiało nie tylko sprawy związane z wydawanym czasopismem – w programie znalazły się również kwestie powiązane z działaniami Regionalnego Biura Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych utworzonego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym w Gdańsku.

      Wypada w tym miejscu przypomnieć, że WTZ przy TPG ma swoją siedzibę w Gdańsku Oliwie przy ul. Bażyńskiego 32. Ośrodek działa od 2008 roku, a założony został przy Spółdzielni Niewidomych Sinol w 1995 roku. Z prowadzonej w ośrodku rehabilitacji społecznej i zawodowej korzysta na co dzień 20 osób, mieszkańców Gdańska, niewidomych i z innymi niepełnosprawnościami w wieku 25-50 lat. W ciągu 17 lat pracy w WTZ przy TPG przygotowano do pracy około 20 osób, które zatrudnione są na wolnym rynku bądź na działach produkcyjnych Spółdzielni Niewidomych Sinol. Jest to jedyna tego rodzaju placówka w Trójmieście, bardzo pozytywnie oceniana przez lokalne środowisko osób niepełnosprawnych.

      Od początku roku 2013 pracownicy i wolontariusze ośrodka współtworzą wydawany przez KSON Biuletyn Niepełnosprawni TU i Teraz pisząc artykuły, które mówią o najważniejszych sprawach i problemach środowiska osób niepełnosprawnych, rozpoznają i określają ewentualne sposoby i możliwości rozwiazywania tych problemów, a jednocześnie prezentują w sposób atrakcyjny i różnorodny różne sektory życia Gdańska i jego okolic. Ponieważ w WTZ przy TPG pracuję fachowcy różnych specjalności w artykułach zamieszczanych w naszym czasopiśmie często znajduje odbicie codzienna praktyka pracy z osobami niepełnosprawnymi np. problemy psychologiczne, pedagogiczne, doradztwa zawodowego a także związane z działalnością artystyczną podopiecznych ośrodka, w którym osoby niepełnosprawne, często marginalizowane i wykluczane z życia codziennego mają szansę stworzenia własnej wypowiedzi twórczej, opowiedzenia o swoich problemach i uczuciach, mając jednocześnie pewność, że wypowiedź ta zostanie wysłuchana i zrozumiana.

 

Tekst i foto: Marek Dębski