Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przez kilkanaście lat działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy „Fundacji „Złota Jesień” w Gorzowie Wielkopolskim, ich uczestnicy wzięli udział w ogromnej liczbie akcji charytatywnych prowadzonych na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Teraz spróbują także pomóc sobie.

Warsztaty terapii zajęciowej mają na celu m.in przygotowanie podopiecznych do podejmowania pracy na otwartym rynku. Jednak rynek najczęściej dla osób niepełnosprawnych otwarty nie jest. Dlatego powstał zamysłtworzenia domu, w którym niepełnosprawni będą mogli samodzielnie funkcjonować, a osoby bardziej sprawne znajdą tam zatrudnienie.

Troska rodziców i opiekunów wyraża się nie tylko obawą o brak zajęcia, ale również brakiem odpowiedzi na pytanie, co będzie gdy umrą wcześniej od swoich dzieci. Kierownik placówki Wiesław Antosz opracował program, zakładający budowę lub adaptację domu z przeznaczeniem na aktywizację osób niepełnosprawnych oraz samodzielne mieszkania.

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji „Złota Jesień” powstały w 2000 roku. Od tamtego momentu wiele osób skierowanych zostało do pracy m.in. w supermarketach, hurtowniach, gospodarstwach zieleni czy sieciach gastronomicznych. Niektórzy obecnie odbywają staże w różnych firmach oraz biorą udział w realizowanych projektach unijnych prowadzonych przez stowarzyszenie współpracujące z wtz.

Obecnie warsztaty skupiają 50 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w którym jest wskazanie do uczestnictwa w wtz. Niepełnosprawność obejmuje m.in. upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, porażenie mózgowe, Zespół Downa czy autyzm.

Uczestnicy przebywają w placówce przez 7 godzin dziennie, biorąc udział w zajęciach specjalistycznych pracowni: kulinarnej, higieny i zdrowia, przyrody i poznawania świata, medialnej, plastycznej, muzycznej, krawieckiej, sportu i rehabilitacji, aktywizacji i wolontariatu.

Podopieczni warsztatów każdego roku włączają się do miejskich i ogólnopolskich akcji charytatywnych. Od wielu lat działają w „Szlachetnej Paczce”, w siedzibie warsztatów jest także punkt odbioru paczek, a następnie wydawanie i rozwożenie do osób wskazanych w bazie danych.

Współpracują z żołnierzami ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gorzowie Wlkp. w przekazywaniu darów dla dzieci z Afganistanu.

Każdego roku biorą udział w zbiórkach ulicznych prowadzonych na rzecz Hospicjum św. Kamila, a także wykonują papierowe żonkile, które przedszkolaki noszą w pochodzie ulicami miasta podczas akcji „Pola nadziei”, propagując w ten sposób ideę hospicyjną.

Uczestnicy wtz każdego roku, najczęściej w lutym, przebrani w stroje zielonych mikołajów zbierają pieniądze do puszek na wsparcie schroniska dla bezdomnych mężczyzn im. Św. Brata Alberta.

Przygotowują gadżety i niespodzianki dla przedszkolaków i uczniów gorzowskich szkół, m.in. dyplomy, piłeczki do gry zwane zośkami, biżuterię, kartki okolicznościowe, serduszka, pluszaki, przedmioty użytkowe z rattanu.

Na zamówienieLubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonują kotyliony, które urzędnicy przypinają mieszkańcom Gorzowa i zaproszonym gościom z okazji narodowego święta 3 Maja.

Współpracują z Fundacją „Dziecięca Fantazja” z Warszawy włączając się do akcji prowadzonej na rzecz chorych dzieci. Akcja polega na zapraszaniu odwiedzających sklep do zakupu magazynu „Sztuka dekoracji” za 1 zł.

Od kilkunastu lat osoby niepełnosprawne opiekują się szpitalną kaplicą, dbając o porządek i przygotowując dekoracje w zależności od roku liturgicznego.

Uczestnictwo w warsztatach to także wyjazdy w góry, zdobywanie umiejętności wspinaczkowych, usamodzielnianie poprzez pobyt w ośrodkach agroturystycznych, w których bez pomocy rodziców i opiekunów uczą się przygotowywać całodzienne posiłki, dbać o higienę i porządek.

Od początku istnienia Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Fundacji „Złota Jesień” placówką kieruje Wiesław Antosz.

Wanda Milewska

W ramach warsztatów odbywają się wycieczki w góry.

Kartki okolicznościowe i inne gadżety przygotowane przez uczestników zajęć.

Uczestnicy warsztatów chętnie pomagają innym w pracach domowych.