Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego odbyła się 6. października w reprezentacyjnej auli rektoratu uczelni. Uroczystość miała wyjątkowy charakter, bowiem nasi pracownicy i studenci odebrali szereg wyróżnień od władz różnego szczebla.

Profesor Tomasz Winnicki, rektor-założyciel Szkoły oraz współpracujący z nią lekarz-społecznik mgr Andrzej Rojek, zostali udekorowani przez mgr Grażynę Malczuk, wiceprzewodniczącą Sejmiku i równocześnie Kanclerz KPSW Honorową Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Pani Beata Pawłowicz, Kurator Dolnośląska odznaczyła Medalem Edukacji Narodowej nauczycieli akademickich: mgr Idę Baj, dr Beatę Telążkę, prof. Stefanię Walasek i dra Leszka Albańskiego. Trzy studentki, za wybitne wyniki studiów, otrzymały nagrody Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Najlepszy Dyplom Roku wręczone przez wiceprzewodniczącą Sejmiku Dolnośląskiego mgr Grażynę Malczuk oraz Rektora KPSW, prof. Henryka Gradkowskiego.

Wykład inauguracyjny, na temat „Marzenia a rzeczywistość” poprowadził generał Mirosław Hermaszewski, pierwszy Polak, który odbył lot wkosmos.

KPSW jest jedyną samodzielną uczelnią publiczną na terenie byłego Województwa Jeleniogórskiego, powstałą na fundamentach kolegiów nauczycielskich i zespołu szkół medycznych. Od pierwszego roku działalności rozpoczęła budowę infrastruktury materialnej oraz organizacyjnej i kadrowej do kształcenia osób, z różnego rodzaju niedoborami fizycznymi, które są poddawane kompetentnej rehabilitacji.

Uczelnia, obecnie posadowiona w części dydaktycznej byłej szkoły oficerskiej, wprowadziła windę do głównego budynku dydaktycznego i narzędzia pomocnicze do wspomagania ruchu osób niemobilnych, w tym do domu studenckiego. Odbudowała od fundamentów halę sportową i krytą pływalnię oraz bibliotekę, wyposażając je w urządzenia i narzędzia fizjoterapeutyczne oraz wspomagania pracy niewidomych i niedowidzących.

KPSW ma w profilu dydaktycznym takie kierunki, istotne dla osób niepełnosprawnych, jak Fizjoterapia, Pielęgniarstwo czy Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna i związaną z nimi wysoko kwalifikowaną kadrę nauczającą oraz zaplecze terapeutyczne nie tylko na własnym kampusie, ale również w Uzdrowisku Cieplice, z którym jest powiązana odpowiednim porozumieniem.

Uczelnia, jako pierwsza pewnie nie tylko w kraju, a może również w ogóle jedyna, wprowadziła do zajęć wychowania fizycznego zasadę U nas nie ma nie ćwiczących! Studenci nie mogący uczestniczyć w zajęciach WF, jeżeli nie są obłożnie chorzy, są zobowiązani do ekwiwalentnych zajęć fizjoterapeutycznych.

KPSW, w oczekiwaniu na uaktywnienie unijnych środków nowej perspektywy finansowej (2014-2020), przygotowuje projekt Letnia Szkoła Wyrównania Szans, skierowany do młodzieży, która ma fizyczne i psychiczne bariery podjęcia studiów wyższych. Ma on, w zamyśle, obejmować dwie wakacyjne formy uporządkowania i podniesienia wiedzy, zwiększające szanse pomyślnego podjęcia i kontynuowania studiów. Planuje się miesięczne kursy w okresie lipiec-sierpień dla uczniów po drugiej klasie licealnej, ułatwiające im podjęcie bliskiej decyzji wyboru kierunku studiowania oraz we wrześniu dla absolwentów szkół średnich, poprawiające ich szanse utrzymania się na wybranych już kierunkach. KPSW zamierza prowadzić takie kursy w dwóch neofilologiach – angielskiej i niemieckiej oraz dla wsparcia studiów technicznych z matematyki i fizyki.

Gorąco zapraszamy przyszłych studentów do zainteresowania się studiami i kursami w KPSW w Jeleniej Górze – uczelni przyjaznej osobom z niepełnosprawnościami, świetnie wyposażonej warsztatowo, dysponującej kompetentną kadrą nauczycielską i rehabilitacyjną, przy tym położonej w fascynującej scenerii Karkonoszy i na pięknym parkowym kampusie. Proszę odwiedzić naszą stronę domową www.kpswjg.pl

mgr Elwira Trzcielińska
Pełnomocnik Rektora
ds. Promocji KPSW

prof-winnicki-odbiera-nagrode.jpgnauczyciele-wyroznieni-medalem-edukacji-narodowej.jpghermaszewski.jpgnajlepsi-studenci.jpg