Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji realizuje drugą edycję projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II”.

Projekt skierowany jest do instytucji publicznych, między innymi powiatowych urzędów pracy. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie instytucji publicznych we wdrożeniu zasad dostępności serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Od maja 2012 r. obowiązuje w Polsce rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

      Rozporządzenie to nakłada na instytucje publiczne obowiązek dostosowania swoich serwisów internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

      Rekomendacji projektowi udzielił Minister Jacek Męcina kierując ją do wskazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej powiatowych urzędów pracy (plik z listą wskazanych powiatowych urzędów pracy poniżej informacji).

      PFRON i „Integracja” zachęcają również do zgłaszania się do udziału w projekcie powiatowe urzędy pracy spoza załączonej listy!

      Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji o projekcie w serwisie internetowym www.dostepnestrony.pl

Źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl