Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Fundacja Zero Barier zwróciła się do PKP Intercity z interpelacją dotyczącą utrudnień w nabywaniu biletów z ulgami dla osób niepełnosprawnych. Mimo obowiązujących przewoźników przepisów unijnych, PKP Intercity zapowiedziało zniesienie przywileju na zakup biletów bez dodatkowych opłat dla osób niepełnosprawnych na pokładzie pociągu IC Premium Pendolino. Taka decyzja powoduje, że za wejście do pociągu bez biletu trzeba będzie zapłacić dodatkową kwotę aż 650 PLN (plus kwotę za bilet wystawiony w pociągu).

Jak powiedział Prezes Fundacji Zero Barier Maciej Niepogodziński: „Mamy głęboką nadzieję, że nie tylko międzynarodowe konwencje, ale też zdrowy rozsądek, wezmą górę i PKP Intercity zmieni decyzję. Dzięki temu osoby niepełnosprawne będą mogły bez dodatkowych opłat nabyć bilety podróżne w Pendolino, korzystając w pełni
z przysługujących im praw.”

***

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. nakłada na przewoźników obowiązek niedyskryminowanego dostępu do usług dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym do nabywania biletów bez dodatkowych opłat (WE 1371/2007, preambuła, ust. 10 i art. 19, ust. 2).

***

Wg danych GUS z 2011 i 2012 roku w Polsce było ponad 4,7 mln osób niepełnosprawnych, co stanowi 12.2 % całej ludności kraju. Wśród tych osób było ponad 3 mln osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i o kulach, ponad 1,5 mln osób niewidomych i niedowidzących oraz 470 tys. osób mających problemy ze słuchem.

***

Fundacja Zero Barierto organizacja społeczna, której celem jest znoszenie barier i aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez innowacyjne projekty, w tym promocję turystyki i aktywnego wypoczynku . W 2013 roku fundacja wydała pierwszy ogólnopolski przewodnik turystyczny dla niepełnosprawnych „Zero Barier – Polska bez ograniczeń” oraz uruchomiła stronę internetową www.zerobarier.pl. W grudniu 2013 roku z inicjatywy Fundacji Zero Barier przeprowadzono z udziałem osób niepełnosprawnych pierwszy w Polsce test pociągu Pendolino. Fundacja powadzi również doradztwo w zakresie kompleksowej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi oraz testuje miejsca, produkty i usługi pod kątem przystosowań dla osób z różnego typu dysfunkcjami.