Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Człowieku bądź mądry, zadbaj o swoje kończyny dolne, ratuj swoje nogi” – apeluje prof. Marek Maruszyński, kierownik II Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej w Centralnym Szpitalu Klinicznym WAM w Warszawie. W Polsce co godzinę ktoś traci nogę. Rocznie wykonuje się w Polsce 9 tys. amputacji, a liczba ta rośnie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z leczenia uzdrowiskowego może skorzystać każdy ubezpieczony, który otrzyma stosowne skierowanie od lekarza.

Leczenie uzdrowiskowe obejmuje trzy rodzaje świadczeń:
1. Leczenie w szpital uzdrowiskowym
2. Leczenie w sanatorium uzdrowiskowe
3. Leczenie ambulatoryjne

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym traktowany jest jako kontynuacja leczenia szpitalnego. Jest on całkowicie bezpłatny i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest odpłatne, można się jednak ubiegać o częściowe dofinansowanie kosztów udziału w turnusie ze środków PFRON. Turnusy trwają najczęściej 14 dni, ich ceny wahają się od kilkuset zł do około 1000 zł.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W ciągu ostatnich czterech lat wzrósł odsetek Polaków, którzy deklarują, że boją się chorych na padaczkę – w 2009 r. był to co dziesiąty z nas, a w 2013 r. już co szósty – wykazało badanie PRO-EPI 2013 „Postawy Polaków wobec padaczki”. Przeprowadzono je z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Epileptologii we wrześniu 2013 r. na reprezentatywnej grupie ok. 1000 osób w wieku 15 lat i starszych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Czy poobiednie drzemki mogą korzystnie wpływać na nasze serce? Okazuje się, że tak. Tezę taką uzasadniają naukowcy na łamach numeru pisma "The Archives of Internal Medicine".