Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

List z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Jarosława Dudy - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Prezesa Rady Nadzorczej PFRON.

Warszawa, dnia 5 maja 2015 r.

Szanowni Państwo,                                                                                                                                             

5 maja jest szczególnym dniem dla środowiska osób niepełnosprawnych. Tego dnia obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Jest to szczególna okazja, aby przypomnieć wszystkim o prawach osób niepełnosprawnych do równego uczestnictwa w szeroko pojętym życiu społecznym. Niepełnosprawność nie może być przyczyną dyskryminacji żadnego człowieka.

Naszym najważniejszym zadaniem jest budowa społeczeństwa wolnego od wszelkich przejawów dyskryminacji. Zapewnienie pełnego udziału w każdym obszarze funkcjonowania jest realizowane dzięki zaangażowaniu wszystkich osób z  niepełnosprawnością, ich opiekunów, organizacji działających na ich rzecz, podmiotów administracji. Widzimy, jak wiele jest już realizowane, mierzymy się z kolejnymi wyzwaniami, stajemy się bardziej otwarci. Dziś już nikogo nie dziwi wspólne uczestnictwo wszystkich na równych prawach, w dowolnej, wybranej aktywności. Gwarancja realizacji tego prawa jest naszym wspólnym zadaniem i obowiązkiem.

                                                        Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

                                                                      

                                                                                      Jarosław Duda

                                                                          Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

                                                                          Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych