Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

„Doradztwo zawodowe, jako element planowania przyszłości uczniów szkoły przysposabiającej do pracy” – to temat III Regionalnego Forum Szkół Przysposabiających Do Pracy, które odbyło się po raz kolejny w Toruniu.

Razem dla uczniów

Już po raz trzeci, nauczyciele szkół specjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego mieli okazję uczestniczyć w „Regionalnym Forum Szkół Przysposabiających do Pracy”. W tym roku Forum odbyło się 21 maja a organizatorem i gospodarzem spotkania była Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 26 w Toruniu. Na forum przybili nauczyciele ze szkół specjalnych z całego województwa m.in. z Bydgoszczy oraz Chełmży. Co roku, na Forum poruszane są inne tematy związane z problematyką uczniów szkół specjalnych. W tym roku tematem przewodnim było doradztwo zawodowe.

Oficjalne przywitanie gości przez wicedyrektor Zespołu Szkół nr 26, Panią Agnieszkę Skulmowską uroczyście otworzyło Forum. Następnie rozpoczęła się część teoretyczna, którą przygotowały nauczycielki szkoły – Pani Karolina Lewandowska oraz Pani Jolanta Grulkowska. Podczas ich wystąpienia zostały zaprezentowane zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego m.in.: czym jest doradztwo zawodowe, kim jest doradca zawodowy, jaki jest cel prowadzenia poradnictwa zawodowego oraz na jakich regulacjach prawnych jest ono oparte. Największe zainteresowanie słuchaczy skupiła na sobie część prezentacji dotycząca Programu doradztwa zawodowego, realizowanego w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 26 w Toruniu. Prelegentki przedstawiły szczegółowe cele programu a także plan jego wdrażania w oparciu o przykłady sytuacji i działań realizowanych z uczniami. W wystąpieniu zostały wyróżnione cztery najważniejsze elementy programu doradztwa zawodowego: poznanie siebie, kształtowanie kompetencji społecznych,
praca w życiu człowieka oraz przygotowanie do podjęcia pracy.

Nauczyciele planują przyszłość

Podczas III Forum Szkół Specjalnych nie zabrakło części praktycznej, angażującej i aktywizującej grupę przybyłych gości. Nauczyciele zostali podzieleni na trzy, odrębne zespoły. Każda z grup otrzymała inne zadanie do realizacji, bezpośrednio związane z planowaniem przyszłości uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pierwsza grupa zajęła się opracowaniem zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.

Ich zadaniem było wyróżnienie zadań oraz sposobu ich planowania w szkole, przygotowujących do podjęcia pracy na określonym stanowisku. Druga grupa zajęła się opracowaniem zagadnień związanych z współpracą z rodzicami uczniów. Do ich zadania należało określenie umiejętności oraz cech dobrego pracownika, które mogą być kształtowane w domu oraz tego w jaki sposób pracować z rodzicami, aby te cechy były kształtowane. Ostatnia grupa zajęła się opracowaniem sylwetki dobrego pracownika. W ramach pracy grupowej mieli sformułować pożądane cechy i umiejętności dobrego pracownika oraz określić sposoby ich kształtowania. W ramach pomocy, do tej grupy dołączyła Paula Kocoł, doradca ds. informacji i poradnictwa w Regioalnym Ośrodku Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Toruniu.

Rezultaty pracy każdej z grup zostały zaprezentowane przez wskazanego przedstawiciela. Nauczyciele wymieniali swoje spostrzeżenia oraz uwagi dotyczące poszczególnych zagadnień. Praca nad konkretnymi zadaniami okazała się bardzo owocna. Szczegółowe informacje dotyczące opracowanych zagadnień można znaleźć na stronie Szkoły: www.spdp26.pl

Doradztwo zawodowe w praktyce

Ostatnim elementem Forum była prezentacja Jana Młynarczyka, prezesa Fundacji „Arkadia” przedstawiająca założenia projektu „My też jesteśmy aktywni”. Projekt jest kierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną, opiekunów a także pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zostanie przeprowadzone m.in. profesjonalne doradztwo zawodowe, wizyty studyjne u pracodawców, staże zawodowe a także trening mieszkaniowy. Prezes Fundacji szczegółowo zaprezentował założenia projektu oraz omówił poszczególne etapy wsparcia. Projekt został przedstawiony jako przykład dobrej praktyki wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Nauczyciele zadawali wiele pytań dotyczących szczegółów realizacji a także prowadzonej rekrutacji.

Dyplom od serca

Na zakończenie III Forum Szkół Specjalnych wszyscy uczestnicy otrzymali dyplom poświadczający ich uczestnictwo w tym wydarzeniu. Dodatkowo, każdy uczestnik odebrał ozdobne serce w postaci przywieszki, które zostało wykonane własnoręcznie przez uczniów szkoły. W ten sposób organizatorzy Forum chcieli podziękować za udział wszystkim przybyłym gościom, jednocześnie licząc na ich obecność w kolejnym roku.