Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Poniżej prezentujemy działalność Karkonoskiego Ośrodka Rehabilitacji Społecznej, który od grudnia ubiegłego roku funkcjonuje w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Doradcy i specjaliści tego Ośrodka pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w siedzibie KSON. Są to: psycholog, logopeda, rehabilitant, lekarz internista, pedagog, psychoonkolog, a także biblioterapeuta.

Biblioterapia to bardzo rozpowszechniona na Zachodzie forma terapii psychologicznej w Polsce niestety powszechnie nieznana. O biblioterapii pisze Pani Joanna Kozłowska – biblioterapeuta

Biblioterapia (ang. bibliotherapy, reading therapy) – jest działaniem terapeutycznym opierającym się o zastosowanie materiałów czytelniczych, rozumianych jako środek wspierający proces terapeutyczny, jest rodzajem psychicznego wsparcia, pomocy
w rozwiązywaniu osobistych problemów danej osoby przez ukierunkowane czytanie.

Są różne rodzaje biblioterapii – możliwa jest praca z osobami indywidualnymi, oraz w grupach. W każdym przypadku jednak biblioterapia zakłada dobranie indywidualnego programu terapeutycznego dla każdego uczestnika, indywidualny dobór lektury, systematycznych spotkań w ramach zaproponowanego przez terapeutę programu biblioterapeutycznego. Na początku terapii wyznacza się ramy czasowe oraz cele terapii.

Po upływie wyznaczonego czasu dokonuje się podsumowania działań terapeutycznych. Biblioterapeutą najczęściej jest osoba po studiach bibliotekoznawczych, z dodatkowym wykształceniem w zakresie biblioterapii.

Spektakularne niekiedy efekty biblioterapii wynikają z działania naszego mózgu, który nie odróżnia sytuacji wyobrażonej (przeczytanej) od realnej. Podczas czytania zaobserwowano wzmożoną łączność w obrębie pierwotnej kory czuciowo-ruchowej - w przeszłości neurony tego regionu skojarzono z tworzeniem reprezentacji wrażeń z ciała. Fikcja jest rodzajem symulacji rzeczywistości, która rozgrywa się w umyśle. Śledząc losy bohaterów literackich doświadczamy emocji, nie są to emocje bohatera literackiego, lecz nasze własne. Pojawiają się, gdy wyobrażamy sobie kontekst sytuacyjny stworzony przez autora powieści.

Badania prowadzone przez Keitha Oatley’a wykazały, że czytanie literatury pięknej może zmienić osobowość czytelnika. Im bardziej intensywne emocje przezywał czytelnik, tym większe zmiany zachodziły w jego osobowości. Tekst literacki pozwala czytelnikowi wyobrazić sobie siebie w sytuacji innej niż zwykle. W efekcie można niejako „poszerzyć” siebie. Kiedy „rozluźnia” swoją osobowość np. po to, by stać się bardziej podobnym do kogoś innego, zmienia się, by stać się bardziej sobą. Osoby czytające literaturę beletrystyczną prezentują większe umiejętności społeczne niż osoby czytające literaturę niebeletrystyczną.

Biblioterapia skierowana jest zarówno do osób niepełnosprawnych (kliniczna), jak i do osób zdrowych, ale z problemami życiowymi. Jest rodzajem oparcia w procesie osiągania przez osobę wspieraną poczucia bezpieczeństwa, ułatwia osobie chorej, niepełnosprawnej akceptację siebie i odnalezienie się w nowej często bardzo trudnej życiowej sytuacji. Uczy umiejętności przetrwania krytycznych momentów i długotrwałych okresów leczenia.

Prowadzi się biblioterapię osób niewidomych, niedowidzących, niesłyszących, niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, niepełnosprawnych psychicznie, osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, oraz niedostosowanych społecznie.

Bibliografia:

Borecka Irena : Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik. Warszawa : Wydaw. SBP, 2001.