Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Każdy student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. Uregulowania w tym zakresie znajdują się w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy pomoc materialna dla studenta może być wypłacana w formie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Doradztwo zawodowe, jako element planowania przyszłości uczniów szkoły przysposabiającej do pracy” – to temat III Regionalnego Forum Szkół Przysposabiających Do Pracy, które odbyło się po raz kolejny w Toruniu.

Razem dla uczniów

Już po raz trzeci, nauczyciele szkół specjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego mieli okazję uczestniczyć w „Regionalnym Forum Szkół Przysposabiających do Pracy”. W tym roku Forum odbyło się 21 maja a organizatorem i gospodarzem spotkania była Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 26 w Toruniu. Na forum przybili nauczyciele ze szkół specjalnych z całego województwa m.in. z Bydgoszczy oraz Chełmży. Co roku, na Forum poruszane są inne tematy związane z problematyką uczniów szkół specjalnych. W tym roku tematem przewodnim było doradztwo zawodowe.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Już od dziecka słyszymy wielokrotnie zadawane pytanie - „Kim chcesz zostać jak dorośniesz”? Fantazja dzieci w tym temacie nie zna granic, niekiedy odbiega od rzeczywistości. Często padają zawody osób z bliskiego im otoczenia - nauczyciel, strażak, policjant tzw. „dziecięce autorytety”, co przekładają na zabawy. Z czasem ulega to zmianom. Coraz więcej młodych ludzi boryka się z problemem wyboru zawodu. Częściowo to wina państwa, systemu. Młodzi ludzie nie widzą dla siebie perspektyw po ukończeniu edukacji. Wciąż zbyt mała ilość miejsc pracy, „śmieciowe umowy”, brak poradnictwa zawodowego już na etapie szkolnym i wsparcia ze strony rodzin.

Zatem czym się kierować dokonując jednej z najważniejszych decyzji życiowych? Recepty chyba nie ma. Samo rozeznanie lokalnego rynku jest niewystarczające. Może warto sięgnąć nieco dalej, w głąb samego siebie, aby znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania – co chcę robić w życiu, co chcę osiągnąć, czy będę szczęśliwym człowiekiem?

Tego rodzaju analiza pozwala nam poznać samych siebie. Jacy tak naprawdę jesteśmy, jakie są nasze pasje, zdolności, co jest dla nas tak naprawdę najważniejsze w życiu, jakie widzimy szanse i perspektywy. Warto żyć w zgodzie z samym sobą, aby praca sprawiała radość a nie była tylko obowiązkiem.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Poniżej prezentujemy działalność Karkonoskiego Ośrodka Rehabilitacji Społecznej, który od grudnia ubiegłego roku funkcjonuje w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Doradcy i specjaliści tego Ośrodka pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w siedzibie KSON. Są to: psycholog, logopeda, rehabilitant, lekarz internista, pedagog, psychoonkolog, a także biblioterapeuta.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W Polsce na naukę dzieci w domu decyduje się niewielu rodziców. Wynika to głównie z braku wiedzy na temat możliwości takiego kształcenia oraz barier instytucjonalnych, jakie w tym temacie stwarzają kuratoria i szkoły. Czy edukacja domowa może stać się atrakcyjną alternatywą dla dzieci niepełnosprawnych?

Możliwość kształcenia dzieci w domu jest uregulowana przez konstytucję oraz przepisy dotyczące oświaty. Zgodnie z art. 70 pkt 30 konstytucji rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. Natomiast art. 16 pkt 8 ustawy o systemie oświaty mówi, iż na wniosek rodziców dyrektor publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, lub dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko uczęszcza, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania.