Fundacja Lepszy Świat Dla Niepełnosprawnych jest wspólną inicjatywą naukowców z Politechniki Śląskiej i społeczników zajmujących się na co dzień osobami niepełnosprawnymi z Gliwic i Katowic. Postanowiliśmy wykorzystać pomysły rodzące się w otoczeniu politechniki do zmiany jakości życia osób niepełnosprawnych.

Dziełem studentów wydziału automatyki pod kierownictwem mgr. inż. Pawła Kasperka jest przycisk dla pieszych z zainstalowaną sygnalizacją wibracyjną, który jest realizacją rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Sygnalizacja wibracyjna na przycisku została przewidziana jako system uzupełniający sygnalizację optyczną i dźwiękową, zgodnie z rozporządzeniem można stosować dotykowe sygnalizatory wibracyjne, umieszczone w przyciskach dla pieszych, lub jako urządzenia samoistne, zachowując zasady montażu jak dla przycisków dla Pieszych.

Dlaczego warto stosować sygnalizację wibracyjną obok sygnalizacji świetlnej?

Dotychczas największym wsparciem osób niepełnosprawnych przy przejściach dla pieszych była sygnalizacja dźwiękowa, do której osoby niepełnosprawne zdążyły się przyzwyczaić i która w pewnym stopniu spełnia swoje zadania. Jednak taki system posiada kilka luk, które poważnie utrudniają funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Sygnalizacja dźwiękowa jednak nie zawsze bywa włączona. Bardzo często można spotkać się z działająca sygnalizacją dźwiękową, która jednak pozostaje przez cały czas wyłączona. Taki stan może być spowodowany między innymi obawami o protesty mieszkańców ze względu na uciążliwy hałas generowany przez sygnalizatory dźwiękowe na przejściach dla pieszych. Za przykład niech posłuży informacja prasowa, w której mieszkańcy Bydgoszczy skarżyli się na uciążliwy hałas, gdyż w wyniku modernizacji skrzyżowania zamontowano na nim zbyt głośne sygnalizatory dźwiękowe. Czasami problem bywa rozwiązywany przez czasowe wyłączenie sygnalizatora. Zdarza się również, że podczas modernizacji skrzyżowania likwidowane są sygnalizatory dźwiękowe, a osoby z dysfunkcją wzroku zmuszone są do korzystania z przejścia dla pieszych, gdzie zielone światło wymuszane jest przyciskiem bez żadnej informacji dźwiękowej.

Innym poważnym problemem związanym z sygnalizacją dźwiękową jest niejednorodność sygnału dźwiękowego. Regulacja prawna dopuszcza bardzo szeroki, praktycznie zezwalający na dowolność, zakres dopuszczalnych dźwięków emitowanych przez sygnalizatory akustyczne. Być może związane jest to z niewiedzą, jaki właściwie dźwięk, jego wysokość, głośność, częstotliwość powtarzania jest najdogodniejszy do sprawnego przeprowadzenia niewidomego przez jezdnię. Z obserwacji wynika, że bywają przejścia, przez które idzie się jak po sznurku, niejako powadzonym przez kanał dźwiękowy sygnalizatora, a na innych jest to niemożliwe. Być może należałoby, poza zawodną sygnalizacją dźwiękową jako zabezpieczenie zainstalować jednorodny sygnał wibracyjny, który w przypadku zamętu, w którą osoba niewidomo może być wprowadzona przez różnorodną sygnalizację dźwiękową, pozwoli tej osobie zorientować się w sytuacji.

Sygnalizacja wibracyjna jako jedyna pozwala przejść bezpiecznie przez jezdnię osobom głuchoniewidomym, a także w miejscach hałaśliwych np. przy dużych skrzyżowaniach, gdzie poza sygnalizacją dźwiękową dochodzi bardzo wiele różnego rodzaju hałasów, staje się sygnałem bardziej pewnym i bezpieczniejszym, bo mniej narażonym na zakłócenie przez zewnętrzne bodźce. Dlatego w Europejskim Roku Obywateli trzeba zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie nowych technologii, zwłaszcza informacyjno-komunikacyjnych, dla realizacji praw wynikających zarówno z obywatelstwa UE, jak i z obywatelstwa krajowego, ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.