W dniu 09 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwisty. Mało kto pamięta o tej dacie, a przecież roli archiwistów nie można przecenić. Także w 3 sektorze - Organizacjach Pozarządowych problem właściwego archiwizowania dokumentów jak się wydaje jest niedoceniany.

W zasobach wielu Organizacji Pozarządowych znajdują się także ważne dokumenty nie tylko potwierdzające zdarzenia gospodarcze, ale również historyczne dotyczące powołania wielu Organizacji, ich struktur,ludzi je tworzących...To wszystko z czasem ulega zapomnieniu, a prawidłowy sposób archiwizacji tych dokumentów pozwala te fakty ocalić od zapomnienia. Z tej okazji Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych złożył na ręce Dyrektora Ivo Łaborewicza okolicznościowe życzenia. 

Łaborewicz x600