DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 19/2015 i 20/2015 Szanowni Państwo, w dniu 10.06.2015r. m.in. w związku z zapytaniem jednego z Oferentów, dokonano uszczegółowienia zapisów zapytania ofertowego nr 19/2015 i 20/2015. W związku z powyższym Oferenci, którzy złożyli już oferty (do dnia 10.06) mogą - o jeśli chcą zmienić ich treść (oferty złożone dotychczas będą honorowane zgodnie z ich treścią) - złożyć je powtórnie w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2016 do godziny 16.00 (w tym przypadku prosimy o zapis w treści maila - "oferta na zapytanie ofertowe nr ...., powtórna"), natomiast dla pozostałych Oferentów termin składania ofert mija 11 czerwca, czyli zgodnie z zapytaniem ofertowym. W związku z powyższym, rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 19/2015 i 20/2015 nastąpi do dnia 17.06.2015r. W zał. - ww. Uszczegółowienie