Przywróćmy dzieciom radość!

 

Nie widzisz obrazków? Kliknij tutaj... [1]

          [2]

          Tak, podpisuję petycję! [3]

 OTO TREŚĆ APELU: [4]

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Apelujemy o jak najszybsze wydanie rekomendacji i niezbędnych aktów
prawnych, aby ratować nasze dzieci przed alienacją, depresją i
uzależnieniem od technologii cyfrowych. Uboczne skutki zwalczania
pandemii nie mogą zniszczyć zdrowia psychicznego naszych dzieci!

Szanowny Panie Premierze!

Sytuacja epidemiczna i walka z wirusem zmusiły nasze dzieci do
przesiadywania w domach oraz do spędzania wielu godzin przed ekranami
laptopów i telefonów. Większość dzieci została zmuszona do
rezygnacji z uprawiania sportów i jakiejkolwiek aktywności poza domem.
Ruch na świeżym powietrzu i spotkania z rówieśnikami zostały
radykalnie ograniczone. Co gorsza dzieci, które z konieczności
spędzają teraz masę czasu przed komputerem ze względu na zdalne
nauczanie, po lekcjach nadal pozostają przed ekranem laptopa,
telewizora albo telefonu, ponieważ dla wielu jest to teraz jedyna
dostępna rozrywka.

Konsekwencje zdrowotne są widoczne już teraz, a może być znacznie
gorzej! Wg badania CBOS 42% rodziców dostrzega u swoich dzieci
pogorszenie samopoczucia z powodu nieuczęszczania do szkoły:
obniżenie nastroju, rozdrażnienie, wybuchy złości, zachowania
agresywne. Dzieci coraz gorzej radzą sobie z nauką, coraz więcej
czasu spędzają w sieci, uzależniają się od technologii cyfrowych.
Odizolowanie i zbyt mała aktywność fizyczna, na którą wskazuje aż
75% rodziców, mogą prowadzić m.in. do depresji, której skutki będą
latami odczuwalne zarówno dla chorych jak i dla całego
społeczeństwa!

Najwyższy czas na oddech dla dzieci i młodzieży!

Ograniczenia, którym zmuszeni jesteśmy poddawać się w związku z
pandemią, nie mogą niszczyć zdrowia psychicznego naszych dzieci.

Szanowny Panie Premierze, apelujemy o jak najszybsze wydanie
rekomendacji oraz niezbędnych aktów prawnych, aby wykorzystać
wszelkie możliwe sposoby uchronienia naszych dzieci przed negatywnymi
skutkami walki z pandemią!

To jest ostatni moment, aby mimo pandemii, przy zachowaniu reżimu
sanitarnego i zaleceń antycovidowych, wzmocnić działania
aktywizujące dzieci i młodzież na świeżym powietrzu. Tegoroczna
wiosna może być szansą na cyfrowy detoks i głęboki oddech po
długim okresie izolacji w domach.

Panie Premierze, wykorzystajmy szansę! Jest mnóstwo sposobów na to,
aby spędzać aktywnie czas na powietrzu, bez zwiększania ryzyka
zakażeń. Przecież tak niewiele trzeba, aby przynajmniej część
godzin przed komputerem zamienić na spacery w parkach lub lasach!
Zamiast zdalnych lekcji nauczyciele mogą organizować aktywne zajęcia
rekreacyjne, zabawy muzyczne, konkursy sportowe, wycieczki krajoznawcze
itp. To są działania niskobudżetowe, najprostsze w organizacji, a
przynoszą najlepsze efekty dla zdrowia psychicznego. Kontakt z
przyrodą, zajęcia w plenerze też mogą być doskonałą formą
edukacji! Wiosenne porządki, sprzątanie świata, wędrówki po
ścieżkach edukacyjnych to tylko niektóre z możliwości zdrowego
aktywizowania uczniów, jakie wiele szkół i wielu nauczycieli już
wdraża i z powodzeniem stosuje. Wciąż jednak zbyt dużo dzieci
spędza czas głównie w domu przed komputerem. Dlatego apelujemy o
rekomendacje dla szkół, zapewnienie warunków prawnych i takie
działania, które pozwolą aktywizować dzieci i zapobiegać niszczeniu
ich zdrowia.

Treść petycji jest na stronie www.DomToNieSzkola.pl [5]
Nasza strona na Facebooku https://www.facebook.com/FundacjaZycie [6]

          [7]

          Tak, podpisuję petycję! [8]

          [9]

Z wyrazami szacunku

Michał Owczarski
Prezes Zarządu Fundacji Życie
601050208

PS. Zdrowia!