dializaJeleniogórska Stacja Dializ Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej wykonuje miesięcznie ponad 1.000 dializ dla około 80 pacjentów. Niektórzy dializowani są 3 lub 4 razy w tygodniu. Dializa, ogólnie rzecz biorąc jest leczeniem, które zastępuje pracę niewydolnych nerek, czyli usuwa zbędne produkty przemiany materii z krwi oraz nadmiar wody z organizmu. Bez systematycznego zabiegu dializy organizm ludzki nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Jeleniogórska Stacja Dializ dysponuje 17 stanowiskami dializacyjnymi oraz posiada możliwość wykonywania hemodializ oraz dializ otrzewnowych. Sprzęt stosowany do prowadzenia dializy, jak informuje Pełnomocnik Dyrektora ds. realizacji praw pacjenta Dorota Patyńska, spełnia światowe standardy, co pozwala na zapewnienie pacjentom usług najwyższej jakości i uzyskanie bardzo dobrych wyników leczenia.

Do Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej napływały informacje o uciążliwej drodze do oddziału dializ. Chorzy, niepełnosprawni, poruszający się na wózkach i o kulach muszą obecnie pokonywać ponad 200 metrową odległość od wejścia przez korytarze szpitalne z wszystkimi tego dolegliwościami aby dotrzeć na dializę.  

Przekazany sygnał Dyrekcji Szpitala - mówi Stanisław Schubert z KSONu, spotkał się z natychmiastową reakcją a z informacji od Dyrektora WCSKJ Tomasza Dymyta wynika, że „po zakończeniu prac modernizacyjnych wejścia do Stacji Dializ od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, wejście to zostanie udostępnione pacjentom jeszcze w czerwcu”. Oznacza to, że obecna droga przez mękę do stacji dializ przejdzie do historii.  

Dziękujemy za szybką reakcję w imieniu Pacjentów.