DEBATA O ANTYSEMITYZMIE NIE TYLKO STADIONOWYM

Komunikat Stowarzyszenia 'NIGDY WIĘCEJ'

4.10.2021

Stowarzyszenie 'NIGDY WIĘCEJ', prowadzące kampanię 'Wykopmy Rasizm ze
Stadionów', zorganizowało debatę online na temat stadionowego
antysemityzmu i nietolerancji w Polsce i w Europie.

Antysemityzm pozostaje dużym problemem na stadionach i wokół nich -
zarówno w Polsce, jak i w świecie. Problem jest niestety zbyt często
bagatelizowany przez sportowe władze i media. Podczas spotkania
zaprezentowane zostały rezultaty poświęconego tej tematyce
międzynarodowego projektu edukacyjnego 'Changing the Chants', który
zrealizowano we współpracy z Domem Anny Frank (Amsterdam) oraz klubami
piłkarskimi Borussia Dortmund i Feyenoord Rotterdam.Debatę otworzył dr hab. Rafał Pankowski, profesor Collegium Civitas,
współzałożyciel Stowarzyszenia 'NIGDY WIĘCEJ' i sieci Futbol
przeciwko Rasizmowi w Europie.


Rezultaty monitoringu antysemityzmu i rasizmu na polskich stadionach
zaprezentowała współautorka 'Brunatnej Księgi' dr Anna Tatar,
współpracowniczka Stowarzyszenia 'NIGDY WIĘCEJ'. - 'Antysemickie
flagi, symbole, okrzyki i przyśpiewki są od lat bezkarnie propagowane
w środowisku pseudokibiców. Uderzający jest brak reakcji na te
zdarzenia ze strony władz piłkarskich, klubowych oraz władz miasta,
które udzielają wsparcia finansowego klubom i wynajmują im obiekty
sportowe' - powiedziała.

Dr Wojciech Woźniak z Uniwersytetu Łódzkiego przedstawił założenia
projektu edukacyjnego 'Changing the Chants'. Jego celem jest
pogłębienie zrozumienia, jak ważną rolę w przeciwdziałaniu
antysemityzmowi może odgrywać edukacja pozaformalna prowadzona przez
kluby sportowe. Opracowanie dobrych praktyk, w oparciu o doświadczenia
i współpracę klubów z różnych krajów, pozwoli na tworzenie
przyjaznych i otwartych społeczności kibicowskich w całej Europie i
poza nią. Projekt ten jest wspierany przez program Unii Europejskiej
'Prawa, równość i obywatelstwo'.

Ponadto w trakcie debaty wystąpił dr Maciej Kozłowski, były
ambasador Polski w Izraelu i autor książki 'Naród Wybrany - Cracovia
Pany. Z wielokulturowej historii polskiego sportu' (wydanej przez
Stowarzyszenie 'NIGDY WIĘCEJ' w 2015). W krótkim rysie historycznym
omówił rolę Żydów w polskiej piłce: ich zasługi dla rozwoju tego
sportu, ich udział w postawaniu pierwszych klubów i w rozgrywkach.
Przedstawił również sylwetki zawodników pochodzenia żydowskiego:
Józefa Lustgartena, Ludwika Gintela i Leona Sperlinga, którzy z
ogromnymi sukcesami występowali jako reprezentanci Polski.

Problem antysemityzmu nie tylko stadionowego przedstawił dr Sebastian
Rejak z American Jewish Committee - biuro w Europie Środkowej.

Organizatorem dyskusji było Stowarzyszenie 'NIGDY WIĘCEJ', a
partnerami: FARE oraz AJC - Central Europe.

Stowarzyszenie 'NIGDY WIĘCEJ' jest powstałą w 1996 roku niezależną,
apolityczną organizacją, która monitoruje incydenty na tle
ksenofobicznym. Prowadzi kampanie społeczne, m.in. 'Muzyka Przeciwko
Rasizmowi' i 'Wykopmy Rasizm ze Stadionów'.‎

Pomysłodawcą akcji 'Wykopmy Rasizm ze Stadionów' był śp. Marcin
Kornak (1968-2014), wieloletni prezes Stowarzyszenia 'NIGDY WIĘCEJ'.
Kampania ta jest prowadzona od połowy lat dziewięćdziesiątych i ma
na celu przeciwdziałanie rasizmowi i dyskryminacji na stadionach. Jej
istotną część stanowi prowadzenie monitoringu treści rasistowskich
i antysemickich, a także informowanie o nich opinii publicznej.

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ