• infolinia ciwonx400Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych od 4 lat realizuje przy dofinansowaniu PFRON projekt pod nazwą Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (CIWON). Skierowany jest on do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia i generalnie polega na udzielaniu porad z zakresu prawa, psychologii i zagadnień socjalnych.

  W uzasadnionych przypadkach podejmujemy również interwencje przez Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej: mówi Pani Agnieszka Nowak doradca z KSON-u. Projekt w roku bieżącym realizowany jest na terenie 4 województw; dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego i lubuskiego. Biuro projektu ma swoją siedzibę w KSON-nie natomiast biura terenowe, w których również zatrudnieni są doradcy funkcjonują w Cieszynie, Łodzi i Gorzowie Wielkopolskim.

 • UWAGA - W OKRESIE PANDEMII OBOWIĄZUJĄ SZCZEGÓLNE ZASADY OSTROŻNOŚCI ( MASECZKI, DEZYNFEKCJA RĄK)

  Punkt informacji CIWON

  Punkt informacji pracuje od poniedziałku do piątku w formie dyżurów. Podstawowe zadania to: przyjmowanie zgłoszeń o problemach niepełnosprawnych i seniorów, zabezpieczenie udziału specjalistów w konsultacjach i pomocy dla niepełnosprawnych, udzielnie informacji o problemach nurtujących środowisko.

  W sprawach wymagających interwencji punkt kieruje  do Społecznego Rzecznika Praw Niepełnosprawnych

  Ponadto  w punkcie  informacji zapoznać się można z aktualnymi przepisami dotyczącymi pomocy społecznej, wolontariatu i innych problemów dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych i seniorów. W miarę możliwości informacja jest udzielona od razu lub gdy wymaga to konsultacji   odpowiadamy e - mailowo i telefonicznie  jak najszybciej w miarę możliwości. O aktualnościach i wszelkich zmianach zasad i przepisów dotyczących środowiska informujemy również na www.kson.pl a także przez audycje radia KSON www.radiokson.pl oraz w Biuletynie Informacyjnym  Niepełnosprawni Tu i Teraz wydawanym już od 15 lat w kolorowej wersji papierowej i dystrybuowanym w 8000 egzemplarzy na terenie całego kraju.

  Punkt informacji obsługują, Elżbieta Schubert, Joanna Zagulska, Ludmiła Wiśniewska, Krystyna Binias lub inny dyżurujący pracownik lub wolontariusz.