newsletter z dnia 18.03.2021

Informacja na BIP [1]

Szkolenie online: Tworzenie i budżetowanie projektów dla
początkujących

Termin: 25.03.2021r. godz. 16.00 - 20.00

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną szkolenie zostanie
zrealizowane w formie online - poprzez platformę Google Meet.

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup
inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji
pozarządowych z terenu Wrocławia. Zgłoszenia poprzez przesłanie
wypełnionego formularza zgłoszeniowego [2] do dnia 18.03.2021 r.

 Program szkolenia:
- diagnoza problemu, jako podstawa tworzenia projektu
- pozytywna zmiana w obszarze problemu, jako cel projektu
- projekt, jako wyjątkowy i skuteczny pomysł na rozwiązanie problemu
- rozpoznanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu
- tworzenie i zarządzanie grupą projektową
- zapoznanie z matrycą logiczną projektu
- zapoznanie z narzędziem do tworzenia budżetu projektu

Osoba prowadząca: Grzegorz Tymoszyk
Pedagog i działacz społeczny, prezes Fundacji „Umbrella" i
koordynator Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
Sektor 3, wykładał w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Szkolenie finansowane z
budżetu Gminy Wrocław w ramach projektu pn. „Wrocławskie Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3".

Uwaga!
Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Zapraszamy do zapoznania się z
warunkami uczestnictwa w szkoleniach określonymi w Regulaminie Centrum
Sektor 3 [3]. Aktualna oferta szkoleń znajduje się w aktualnościach
[4] oraz w kalendarzu szkoleń [5].

Więcej infomacji [6]

Bezpłatne szkolenia online dla NGO - wiosna 2021

Zapraszamy na bezpłatne, zdalne (formuła online) szkolenia i warsztaty
organizowane przez Wydział Partycypacji Społecznej UM Wrocławia. Od
marca do czerwca.
Tematy:

    * 10 filarów poczucia bezpieczeństwa i sprawczości
    *  Budowanie odporności emocjonalnej w pracy pomocowej
    *  Pogłębiona komunikacja - narzędzia Analizy Transakcyjnej,
koncepcja von Thun'a
    *  Kurs podstawowy ochrony danych osobowych- inspektor ochrony danych
    *  Odporność psychiczna jako skuteczne narzędzie zarządzania
zdrowiem
    *  Vademecum kadrowca 2021 w organizacji pozarządowej
    *  Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
    *  Zarządzanie sobą i innymi poprzez talenty i mocne strony
    *  Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku.

Jak się zapisać?
prześlij ankietę na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dostarcz ją na adres: Wydział Partycypacji Społecznej, Wrocław, ul.
G. Zapolskiej 4, pok. 120. Kontakt pod nr telefonu: 71 777 86 68

Co jest ważne?
Ankieta szkoleniowa i informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO
powinny być podpisane. Dodatkowo prosimy o wpisanie daty na obu
dokumentach. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, szkolenia
będą się odbywać w trybie online.
Opisy szkoleń, ankiety zgłoszeniowe (link poniżej)

Wydział Partycypacji Społecznej Urząd Miejski Wrocławia 50- 032
Wrocław, ul.Gabrieli Zapolskiej 4

Ankieta [7]

Projekt Lekcja: Enter - ŚWIAT NOWEJ EDUKACJI

Szanowni Państwo, zapraszamy SZKOŁY do udziału w projekcie
„Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku". Projekt jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Więcej informacji o
projekcie: www.lekcjaenter.pl. [8]

Projekt realizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w
Partnerstwie z Gminą Wrocław (Wrocławskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli), Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych
„Umbrella", Fundacją „Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną DARMOWE szkolenia TIK dla
nauczycieli/ek dolnośląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych:


1. Szkolenie dla nauczycieli/ek 4 grup przedmiotowych (32 godziny
szkoleń) Celem tego szkolenia jest pokazanie nauczycielom/kom korzyści
z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju
ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy
edukacyjnej.

2. Szkolenie dla nauczycieli/ek informatyki (35 godzin szkoleń)
Którego celem jest przygotowanie nauczycieli/ek do realizacji dwóch
pierwszych celów nowej podstawy programowej z informatyki.

Obecnie prowadzimy nabór na: szkolenia, które odbędą się w trybie
online- ZGŁOSZENIA SZKÓŁ PRZYJMUJEMY w trybie ciągłym do maja 2021

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?
Prosimy o kontakt Dyrekcji Szkoły z koordynatorką: Alicja Pietrzyk,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,this)" style="color: rgb(0, 105, 166);">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.603 313 819

Zaproszenie i informacja o projekcie z perspektywy uczestniczek i
trenera ☺ https://www.youtube.com/watch?v=I_ghJZyEpZs [9]

ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU: Nauczyciele/ki nie mogą się
zgłaszać do udziału w projekcie indywidualnie - muszą zostać
zgłoszeni przez dyrektora szkoły, w której pracują; Wśród
uczestników/czek powinni znaleźć nauczyciele/ki reprezentujący/e
wszystkie etapy edukacyjne i grupy przedmiotowe: -edukacja
wczesnoszkolna -przedmioty: humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze,
artystyczne -informatycy -przedstawiciele kadry kierowniczej szkół

Szkolenia są rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Więcej informacji [10]

Ankieta informacyjna dla Gminy Wrocław

Okres pandemiczny w jakim żyjemy zmienia nasze życie w każdym jego
wymiarze. Fundacja Aktywny Senior przygotowała ankietę informacyjną
dla Seniorów dotyczącą ewentualnych zmian jakie zaszły i zachodzą w
komunikacji pomiędzy sobą i z otoczeniem.
Wyniki ankiety Fundacja Aktywny Seniora przekaże Gminie Wrocław i
Wrocławskiemu Centrum Rozwoju Społecznego w celu poinformowania i
ewentualnego wykorzystania w programach ogłaszanych konkursów. Ankieta
jest przygotowana w dwóch wersjach elektronicznej i papierowej i jest
dostępna na stronie Fundacji http://www.f-as.pl/ankieta [11]. Fundacja
zaprasza do jej wypełnienia i jednocześnie prosi o zachęcanie jak
najliczniejszej rzeszy Seniorów.
Jeśli będzie potrzeba wydrukowania jej na papierze to Fundacja Aktywny
Senior może ją przygotować, dostarczyć i odebrać wypełnione
ankiety we wskazanym miejscu.

Button

Wolontariusze 2020 - nominuj swojego kandydata/kę!

Rozpoczyna się czwarta edycja konkursu "Wrocławskie Oblicza
Wolontariatu", skierowanego do wolontariuszy działających na rzecz
organizacji pozarządowych, instytucji czy społeczności lokalnych.
Nominować można wolontariuszy działających na terenie Wrocławia i
na rzecz jego mieszkańców, którzy ukończyli 18 lat. Zgłoszenia
przyjmowane są w kategorii indywidualnej oraz grupowej, która obejmuje
działania grupy wolontariuszy składającej się z min. 3 osób.
Nominować kandydatów mogą reprezentanci wrocławskich instytucji,
organizacji pozarządowych, pracodawcy a także osoby indywidualne.
Zgłaszać kandydatki/kandydatów można do 11 kwietnia 2021 r. Dla
wyróżnionych wolontariuszy przewidziano wiele nagród. Wśród nich
są bilety na wydarzenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne oraz
gadżety związane z Wrocławiem. Szczególnym wyróżnieniem będzie
prezentacja dokonań wolontariuszy na specjalnie przygotowanej wystawie
w centrum miasta. Pokazani zostaną na niej najbardziej aktywni
wrocławscy wolontariusze i ich działania, tak aby wszyscy mieszkańcy
mieli możliwość poznania ich dokonań.

Jak nominować?
Zgłoszenia do udziału w konkursie można dostarczyć:
- wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line,
- przesyłając na adres: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl.
Dominikański 6, 50-159 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „Konkurs
Wrocławskie Oblicza Wolontariatu - zgłoszenie",
- osobiście do siedziby Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego od
poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00 (wrzutnia przy wejściu do
budynku od strony ul. Janickiego).

Regulamin [12]

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na
dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2021 w ramach
programu Pajacyk

Od 15 marca do 1 czerwca można składać wnioski o dofinansowanie
dożywiania w ciągu letnich wakacji 2021. O pomoc w sfinansowaniu
posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki
wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podstawą uzyskania przez
Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie
wypełniony formularz wniosku. Wniosek należy złożyć w formie
elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programu
https://www.pajacyk.pl/nabor/ [13].

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można
kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Jaranowską, Koordynatorką
Programu Pajacyk pod nr telefonu 501 752 160 lub droga mailową
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,l Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie
gwarantuje otrzymania dofinansowania. Fundacja kontaktuje się z
organizacjami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania
się do programu drogą telefoniczną lub mailową. Pełna lista
organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na
stronie internetowej www.pajacyk.pl [14] 15 czerwca 2021 roku.

Gorąco zachęcamy do aplikowania!

Więcej informacji oraz regulamin [15]