Średnia wartość udzielanych ulg we wpłatach na PFRON wynosi 632,27 zł miesięcznie na jedną osobę ze znacznym i umiarkowanym stopniem, zatrudnioną w firmie udzielającej ulg. Kwota ta znacząco różni się od wyliczonej przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, która wg niej wynosi ponad 3 300 zł.
Od dłuższego czasu obserwujemy starcie Goliata z Dawidem: lobbyści (m. in. POPON) reprezentujący interes potężnych firm sektora sprzątająco-ochroniarskiego przeciw małym i średnim firmom z sektora usług bezpośrednich, wykonywanych przez najciężej poszkodowane osoby niepełnosprawne.

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej pod linkiem:

http://www.watchdogpfron.pl/c/q-l-26c-37