Biuro Regionalne w Gorzowie Wielkopolskim

logotwk1Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wielkopolskim jest stowarzyszeniem społeczno - naukowym, działającym na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która w swoich szeregach skupia osoby niepełnosprawne i sprawne. Posiadamy osobowość prawną w sferze zadań publicznych. Prowadzimy działalność charytatywną, naukową, popularyzatorską i organizacyjną w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

ZAŁOŻENIE:

 • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp. powołane zostało 9 listopada 1978 roku decyzją Zarządu Głównego TWK.
 • Dnia 8 stycznia 1997 wpisane zostało do Rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
 • Do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskaliśmy wpis 21 sierpnia 2008 roku pod numerem: 0000311988.
 • Od 8 grudnia 2009 roku posiadamy status organizacji użytku publicznego.


DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU ODDZIAŁU TWK W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM:

 • Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego, obywatelskiego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, organizowanie pomocy charytatywnej;
 • Udzielanie pomocy w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy;
 • Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych, przeglądów twórczości osób niepełnosprawnych;
 • Promowanie wybitnych jednostek ze środowiska osób niepełnosprawnych;
 • Występowanie do władz różnych szczebli w indywidualnych sprawach osób niepełnosprawnych oraz w sprawach środowiska osób niepełnosprawnych;
 • Organizowanie konferencji, szkoleń, sympozjów, poświęconych problemom społecznym, zawodowym i psychologicznym osób niepełnosprawnych;
 • Prowadzenie Kół Terenowych TWK, w tym specjalistycznego Koła dla osób chorych na SM;
 • Prowadzenie ćwiczeń usprawniających dla chorych na SM, współdziałanie ze specjalistami (neurolog, psycholog, specjalista rehabilitacji) w zakresie określonych form pomocy dla tej grupy osób, w tym grupy wsparcia;
 • Współdziałanie z centrami pomocy rodzinie, samorządami różnych szczebli w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych;
 • Współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w środowisku na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • Opracowywanie we współdziałaniu z władzami miasta informacji i analiz dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych.


Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp.
ul. Kosynierów Gdyńskich 81
66-400 Gorzów Wlkp.
www.twkgorzow.org.pl
tel. 95 732-08-18

Szukasz czegoś?

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

 • Radca Prawny Bernadetta Baszak
 • Radca Prawny Mateusz Nowak
 • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

 • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

 • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
 • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: