Biuro Regionalne w Toruniu

„Nikt w swojej inności nie powinien być sam”

Jesteśmy grupą specjalistów, terapeutek, nauczycieli, którzy w swojej pracy spotykają się z osobami niepełnosprawnymi. Każdego dnia poznajemy ich świat. Stawiamy diagnozę - Prowadzimy terapię - Wspomagamy i wspieramy rodziny z osobami niepełnosprawnymi.

Jesteśmy po to, by pomagać, rozwijać i wspierać rozwój dzieci z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

TU i teraz stawiamy na rozwój osób niepełnosprawnych.

Tu i TERAZ pracujemy nad wyrównywaniem deficytów rozwojowych i redukcją zaburzeń zachowania.

TU i TERAZ osoby z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi mają szansę na programy terapeutyczne dostosowane indywidualnie do ich możliwości.

Fundacja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 Konsultacje ze specjalistami po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub po wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.fundacjatuiteraz.pl.

Zadania, które realizujemy:

1. "...Autyzm od A do Z... Kujawsko-pomorskie Centrum Diagnozy i Terapii dla Dzieci z Autyzmem i Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi."

Celem projektu jest wyjście naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych województwa kujawsko-pomorskiego, u których zdiagnozowano bądź podejrzewa się występowanie autyzmu lub innych, całościowych zaburzeń rozwojowych takich jak: cechy autyzmu czy Zespół Aspergiera.

2. Program terapeutyczny dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Fundacja Wspomagania Rozowju "TU i TERAZ" przy współpracy z dr psychologii Panią Patrycją Rusiak w placówkach szkolnych na terenie Torunia oraz województwa kujawsko - pomorskiego wspólnie rozpoczyna realizację programu terapeutycznego dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - dysleksja rozwojowa.

Od dłuższego czasu obserwujemy aktywność organizacji zrzeszonych w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych na różnych polach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Szczególnie zainteresowała nas metoda i sposób prowadzenia Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych realizowany przez KSON w roku 2012. Uważamy, że ta dobra praktyka ma wszelkie szanse na upowszechnienie na terenie całego kraju, a w każdym razie na terenie naszego działania. Z tego względu zgłosiliśmy chęć współpracy z Sejmikiem na rok 2013 tworząc w Toruniu Biuro Regionalne KSON.

Fundacja Wspomagania Rozwoju ”TU i TERAZ”
Szosa Chełmińska 160i/8
87-100 Toruń

Prezes Fundacji Inga Kuźma

Szukasz czegoś?

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: