Biuro Regionalne w Krakowie

Wykluczenie społeczne, rozumiane jako niemożność udziału jednostki bądź grupy w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i kulturowym danej społeczności jest poważnym problemem ekonomicznym, a przede wszystkim socjalnym.

Wśród najczęstszych czynników wpływających na powstawanie tego problemu wymienia się bezrobocie i niepełnosprawność. Fundacja Agenor powstała z myślą o osobach znajdujących się  w trudnych sytuacjach życiowych, marginalizowanych, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem. Przez swoje działania zmierza do aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób, zapewniając im wsparcie i pomoc w różnych dziedzinach. Działania prowadzone przez fundację mają także na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat problemu marginalizacji społecznej oraz promowanie wśród pracodawców zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Fundacja Agenor powstała w 2012 r. Obecnie działa na terenie województwa małopolskiego i śląskiego w obszarze pożytku publicznego. Fundacja planuje działania ogólnopolskie – posiada zarejestrowane oddziały w Lublinie, Warszawie, Rzeszowie, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Kielcach i Poznaniu. Prowadzi działania w kierunku wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc osobom wykluczonym społecznie, promocję zatrudnienia oraz aktywizację zawodową, prowadzenie akcji informacyjnych i badań z zakresie określonym celami, organizowania szkoleń, spotkań, seminariów i konferencji służących wymianie doświadczeń, a także upowszechnianie za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i internetu wypracowanych doświadczeń. Misją Fundacji jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób marginalizowanych, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, kształtowanie ich pozytywnego wizerunku, szczególnie jako pracownika wśród potencjalnych pracodawców oraz promocja zatrudnienia i pomoc w utrzymaniu pracy.

Fundacja działa także w obszarze ekonomii społecznej. Dzięki jej inicjatywie powstały spółdzielnie socjalne Fonika (call center) i Arctica (produkcja lodu w kostkach na cele gastronomiczne), w których zatrudnienie znalazły osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnością. Fundacja uzyskała dotację, wsparcie szkoleniowe i doradcze w programie MOWES (7.2.2 POKL), Fundacja Agenor tworzy Grupę Inicjatywną Archiwum wraz z Fundacją Sine Metu.

Szukasz czegoś?

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: