Biuro Regionalne w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki mieści się w samym centrum Bydgoszczy. Jest największą Uczelnią niepubliczną w północnej Polsce, przy czym jest jedną z najlepiej przystosowanych uczelni dla osób niepełnosprawnych. Obecnie na WSG studiuje ponad 140 osób niepełnosprawnych z różnymi niepełnosprawnościami. Studenci mogą liczyć na szereg udogodnień, które pomagają w studiowaniu. Na Uczelni działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, w którym mogą liczyć na wsparcie we wszystkich sprawach związanych ze studiowaniem od pomocy przy wypełnianiu dokumentów do kontaktu z wykładowcami.

Czytaj więcej...

Biuro Regionalne w Cieszynie

Stowarzyszenie „Działajmy Razem „TRIANON PL” jest dokładną kontynuacją przystosowaną do aktualnych uwarunkowań współpracy międzynarodowej Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Działajmy Razem powstałego w 2000 roku, którego celem było niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym ich rówieśnikom oraz rodzinom.

Celem powołania do życia stowarzyszenia jest szeroko rozumiana rehabilitacja, likwidacja barier i przysposobienie do życia osób z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, podejmowanie inicjatyw oświatowych, wspomaganie rodzin ubogich i patologicznych.

Oprócz tego realizowane są cele z zakresu turystyki nakierowane przede wszystkim na środowiska będące głównym beneficjentem stowarzyszenia. Ekologia, również stanowi ważny element edukacji środowisk młodzieży.

Czytaj więcej...

Biuro Regionalne w Gorzowie Wielkopolskim

logotwk1Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wielkopolskim jest stowarzyszeniem społeczno - naukowym, działającym na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która w swoich szeregach skupia osoby niepełnosprawne i sprawne. Posiadamy osobowość prawną w sferze zadań publicznych. Prowadzimy działalność charytatywną, naukową, popularyzatorską i organizacyjną w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Biuro Regionalne w Zielonej Górze

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

Podstawowe informacje:

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych jest jedyną strukturą skupiającą podmioty działające w ramach III sektora w województwie lubuskim. Działamy od 18.12.1996 roku.

Naszym celem jest integracja organizacji pozarządowych i działalność na rzecz zwiększenia ich skuteczności funkcjonowania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z ich statutową działalnością.

Jednocześnie dążymy do podnoszenia rangi lubuskich organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej państwa.

Działamy w organizacjach o zasięgu ogólnopolskim, w tym m. in. jesteśmy członkiem-założycielem Wspólnoty Roboczej Związku Organizacji Socjalnych oraz członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Uczestniczymy aktywnie w projektach realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej, zwłaszcza z partnerami niemieckimi, w tym z Niemieckim Parytetowym Związkiem Socjalnym Związku Krajowego Brandenburgii.

Czytaj więcej...

Biuro Regionalne w Toruniu

„Nikt w swojej inności nie powinien być sam”

Jesteśmy grupą specjalistów, terapeutek, nauczycieli, którzy w swojej pracy spotykają się z osobami niepełnosprawnymi. Każdego dnia poznajemy ich świat. Stawiamy diagnozę - Prowadzimy terapię - Wspomagamy i wspieramy rodziny z osobami niepełnosprawnymi.

Jesteśmy po to, by pomagać, rozwijać i wspierać rozwój dzieci z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

TU i teraz stawiamy na rozwój osób niepełnosprawnych.

Tu i TERAZ pracujemy nad wyrównywaniem deficytów rozwojowych i redukcją zaburzeń zachowania.

TU i TERAZ osoby z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi mają szansę na programy terapeutyczne dostosowane indywidualnie do ich możliwości.

Fundacja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 Konsultacje ze specjalistami po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub po wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.fundacjatuiteraz.pl.

Czytaj więcej...

Biuro Regionalne w Krakowie

Wykluczenie społeczne, rozumiane jako niemożność udziału jednostki bądź grupy w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i kulturowym danej społeczności jest poważnym problemem ekonomicznym, a przede wszystkim socjalnym.

Wśród najczęstszych czynników wpływających na powstawanie tego problemu wymienia się bezrobocie i niepełnosprawność. Fundacja Agenor powstała z myślą o osobach znajdujących się  w trudnych sytuacjach życiowych, marginalizowanych, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem. Przez swoje działania zmierza do aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób, zapewniając im wsparcie i pomoc w różnych dziedzinach. Działania prowadzone przez fundację mają także na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat problemu marginalizacji społecznej oraz promowanie wśród pracodawców zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej...

Szukasz czegoś?

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: