Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Stowarzyszenie „Działajmy Razem „TRIANON PL” jest dokładną kontynuacją przystosowaną do aktualnych uwarunkowań współpracy międzynarodowej Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Działajmy Razem powstałego w 2000 roku, którego celem było niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym ich rówieśnikom oraz rodzinom.

Celem powołania do życia stowarzyszenia jest szeroko rozumiana rehabilitacja, likwidacja barier i przysposobienie do życia osób z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, podejmowanie inicjatyw oświatowych, wspomaganie rodzin ubogich i patologicznych.

Oprócz tego realizowane są cele z zakresu turystyki nakierowane przede wszystkim na środowiska będące głównym beneficjentem stowarzyszenia. Ekologia, również stanowi ważny element edukacji środowisk młodzieży.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

logotwk1Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wielkopolskim jest stowarzyszeniem społeczno - naukowym, działającym na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która w swoich szeregach skupia osoby niepełnosprawne i sprawne. Posiadamy osobowość prawną w sferze zadań publicznych. Prowadzimy działalność charytatywną, naukową, popularyzatorską i organizacyjną w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.