ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA Z ZAKRESU NOWOCZESNEJ REHABILITACJI
wszystkich, którzy chcą „żyć lepiej i ciekawiej”. U nas jest to
realne.

Z przyjemnością informujemy, iż Fundacja Szansa dla Niewidomych realizuje projekt _NOWOCZEŚNIE ZREHABILITOWANI NIEWIDOMI „WIDZĄ” I
WIEDZĄ WIĘCEJ! SIEĆ TYFLOPUNKTÓW DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI INWALIDÓW WZROKU, NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA_,
współfinansowany ze środków PFRON.
Udział w projekcie jest bezpłatny! Do projektu zapraszamy dorosłe osoby niewidome i słabowidzące z
orzeczeniem o niepełnosprawności ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności (kod 04-O), zamieszkałe na terenie
województwa dolnośląskiego.
Głównym celem projektu jest nowoczesna rehabilitacja i podniesienie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku poprzez specjalistyczne
wsparcie prowadzone w Tyflopunkcie. Proponujemy wzięcie udziału w nowatorskich szkoleniach rehabilitacyjnych, w których można swobodnie wybrać tematykę zajęć, w których chce się uczestniczyć. Oferujemy naprawdę szeroki wybór tematów:
1. Świat dotyku i dźwięku.
2. Dom.
3. Kuchnia.
4. Zdrowie.
5. TYFLOSport.
6. TYFLOInformatyka.
7. TYFLOEdukacja.
8. Niewidomy poliglota.
9. Mobilność.
10. Uprawnienia.
11. Kultura.
12. Hobby.
13. TYFLOTurystyka.
14. Autoprezentacja.
15. Nowoczesne technologie.16. Motywacja.