niedowidzacySzanowni Państwo, przypominamy, iż W Jeleniej Górze, od dnia 07-04-2016 r. osoby z dysfunkcją wzroku mające stopień umiarkowany mogą jeździć z opiekunem za darmo.

Cytując za obowiązującym od dnia 07-04-2016 r. Cennikiem przewozu osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 

 14) osoby posiadające ważne orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzające zaliczenie do I grupy inwalidzkiej lub posiadające orzeczenie lekarza orzecznika ZUS w sprawie całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub posiadające orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w sprawie znacznego stopnia niepełnosprawności na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub dokumentu tożsamości i wypisu z treści orzeczenia – a także opiekunowie towarzyszący osobom wymagającym opieki innej osoby oraz wskazania opiekuna przez osobę wymagającą opieki;

15) osoby niepełnosprawne z tytułu narządu wzroku w stopniu umiarkowanym – na podstawie dokumentu tożsamości i ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – a także przewodnik towarzyszący osobie uprawnionej wskazany przez osobę wymagającą opieki;