BezpiecznaSzkola3Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych przez najbliższe trzy lata będzie realizować kolejne bardzo ważne zadanie. Projekt zatytułowany „Bezpieczna Szkoła, bezpieczna przyszłość” oficjalnie rozpoczęty został 8 lipca 2016 roku

Celem projektu „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” jest zwiększenie bezpieczeństwa w środowisku szkolnym poprzez tworzenie przyjaznego miejsca pracy i nauki – rodzaj zagrożenia: TERRORYZM.

Zadaniem projektu jest przeprowadzenie przeglądu placówek oświatowych, szkoleń dla pracowników szkół oraz wydanie rekomendacji do szkolnych procedur bezpieczeństwa. Działania obejmą ponad 2 tys. szkół na terenie całego kraju.

W bieżącym roku zaplanowano realizację działań w 333 szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich, projekt realizowany będzie również w roku 2017 oraz 2018.BezpiecznaSzkola1

Cieszę się bardzo - mówi Stanisław Schubert Prezes KSON-u, że udało nam się pozyskać środki finansowe na to zadanie. W głównej mierze zaważyło nasze doświadczenie przy realizacji poprzednich oświatowych i społecznych projektów. Warto tu wspomnieć o Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych czy chociażby programu aktywizującego osoby niepełnosprawne, które podjęły zatrudnienie w branży turystycznej. Warto dodać, że procedury bezpieczeństwa nie uwzględniają dotychczas specyfiki niepełnosprawności. Inna jest reakcja na określone polecenie w sytuacji kryzysowej, uczniów np. z autyzmem, niedowidzących lub niedosłyszących i z tego także powodu realizacja tego projektu przez KSON jest uzasadniona.

BezpiecznaSzkola2Projekt ten finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej - dodaje Iwona Pikosz, koordynator projektu. Chcąc zrealizować projekt zgodnie z jego założeniami, zapewnić wysoką jakość podejmowanych działań, a przede wszystkim zrealizować głównie założenia: pobudzenie świadomości i wypracowanie umiejętności postepowania pracowników oświaty na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia w postaci wtargnięcia osób niebezpiecznych z zewnątrz, w pierwszej kolejności przeszkoliliśmy 25 osób – szkoleniowców, prelegentów, trenerów, zaangażowanych do realizacji projektu.

Podczas szkolenia niezwykle miło było nam gościć Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Pawła Domagałę oraz Panią Ewę Wołczyk - dyrektor biura poselskiego Pani Poseł Marzeny Machałek, która wspierała, także merytorycznie, przygotowanie wniosku do MEN. Jednym z prelegentów spotkania był Naczelnik Wydziału Prewencji jeleniogórskiej Policji Tomasz Szczurowski, który opowiadał o zagrożeniach terrorystycznych i metodach zwalczania przestępczości. BezpiecznaSzkola4

Miło mi, że ten projekt rozpoczyna się właśnie w Jeleniej Górze. Jesteśmy pierwszym województwem w kraju, które przeprowadza szkolenia dotyczące zagrożeń w szkołach. Zostałem oddelegowany do pełnienia roli szkolącego decyzją Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze. Nasz program niczym praktycznie się nie różni od zadania, które odbywa się pod patronatem FBI.

Projekt, który rozpoczął się 8 lipca realizowany będzie do końca roku 2018.  

"Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej"