W grudniu ub. roku zakończyliśmy projekt

Asystent Turystyczny Osoby Niepełnosprawnej. Od miesiąca maja 2020 roku w ramach tego zadania wykonaliśmy następujące działania:

- zamieściliśmy w mediach społecznościowych informacje sygnalne o pozyskaniu przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze  środków finansowych na realizację tego zadania i przewidywanym czasie jego realizacji,

- w miesiącu sierpniu (20-21) odbyliśmy w Jeleniej Górze V konferencję górską "Góry otwarte dla wszystkich", na której szeroko omówiono rezultaty ATON 2019 i założenia ATON 2020,

- od miesiąca września rozpoczęliśmy regularne publikacje medialne i produkcję czterech filmów o charakterze e-learningowym w plenerach Gór Stołowych i Karkonoszy,                                        z uwzględnieniem udziału osób niepełnosprawnych w turystyce wodnej (kajaki), górskiej,                      z udziałem wózkowiczów, osób poruszających się o kulach i z wadami wzroku i turystyki rowerowej z udziałem osób niewidomych i słabo widzących (tandemy) – koordynator projektu uczestniczył w nagrywaniu materiału filmowego podczas trzech dni zdjęciowych w Parku Narodowym Gór Stołowych (podczas kursu Asystenta Turystycznego Osoby Niepełnosprawnej prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury KANTATA),

- pozyskaliśmy od Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego  nieodpłatnie poradnik (Nie)pełnosprawny turysta. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki turystyki społecznej, który umożliwi uczestnikom kursu wstępne zapoznanie się z wiedzą na temat niepełnosprawności oraz uprawiania turystyki aktywnej przez osoby z niepełnosprawnością.

- końcowym akordem – w listopadzie 2020 r. były konsultacje podczas montażu czterech filmów, wgrywanie tłumacza języka migowego oraz ich kolaudacja.

- zaplanowane szkolenie ATON dla 40 osób nie zostało zorganizowane w pierwotnie zaoferowanej formie stacjonarnej ze względu na rozwijający się stan epidemii COVID-19 i związane z tym ograniczenia sanitarne. Po wstępnym rozpoznaniu w środowiskach organizatorów turystyki, przewodników turystycznych, a także organizacji pozarządowych zainteresowania tą formą szkolenia, zdecydowaliśmy o zaproponowaniu formy mieszanej – wpierw zdalnej – z wykorzystaniem posiadanych materiałów szkoleniowych (w tym poradnika (Nie)pełnosprawny turysta) i drugiej części – stacjonarnej, o charakterze bardziej praktycznym. Niezbędne do tego było przygotowanie nowych filmów szkoleniowych obejmujących więcej tematów (cztery zamiast jednego). Zebrany we wrześniu materiał filmowy umożliwił publikację w programach informacyjnych TVP blisko 3-minutowego filmu promującego ATON oraz montaż czterech filmów o charakterze edukacyjnym (w listopadzie).

Filmy te są dostępne w Internecie pod adresami:

  1. https://youtu.be/RfJqkzfjWKc
  1. https://youtu.be/B-szfoPxvSU
  1. https://youtu.be/R33TweTxil8
  1. https://youtu.be/bZ7EEpSK8Rc
  1. https://www.jelonka.com/kurs-asystentow-turystycznych-moze-to-cos-dla-ciebie-92161
  2. https://www.facebook.com/554230877963622/posts/3332690176784331/
  3. https://www.facebook.com/Asystent-Turystyczny-Osoby-Niepe%C5%82nosprawnej-108705827273027

W tym też czasie – ze względu na narastającą epidemię, uznaliśmy, że i ta zmodyfikowana forma hybrydowa szkolenia nie jest możliwa do zrealizowania przy wprowadzonych obostrzeniach sanitarnych.

Mamy nadzieję na kontynuację tego bardzo potrzebnego przedsięwzięcia w kolejnych latach.