wothdogPFRON logo1x400Praca dla niepełnosprawnych. Szansa czy zagrożenie? Poniżej sgłos organizacji WatchDogPfron na temat perspektyw miejsc pracy dla niepełnosprawnych na chronionym i otwartym rynku pracy. Zapraszamy do pisania do nas także w tych sprawach.

Art. 22 daje pracę najciężej poszkodowanym osobom niepełnosprawnym

29 września br. Biuro Legislacyjne rządu opublikowało projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu „Projekt ustawy zakłada zmianę w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie działania warsztatów terapii zajęciowej oraz także zmiany w innych ustawach w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Koniec cytatu.

Ustawa została skierowana do konsultacji społecznej ponieważ projekt jest przedłożeniem rządowym.

W nowelizacji brakuje obiecanych rozwiązań.

Niestety co nas smuci w projekcie ustawy to brak rozwiązań, które od wielu miesięcy były zapowiadane przez rząd i Prezesa Kwiatkowskiego dotyczących m.in. istotnej kwestii jaką są drakońskie kary dla pracodawców którzy spóźnili się o jeden dzień z uregulowaniem należności budżetowych czy nie z własnej winy nie byli w stanie tych zobowiązań uregulować (casus spółdzielni z Dynowa).

cały artykuł na stronie:

http://www.watchdogpfron.pl/art-22-daje-prace-najciezej-poszkodowanym-osobom-niepelnosprawnym/