Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rząsiny, to stara wieś łańcuchowa ciągnąca się przez 4 km w górnej części doliny Wilki we Wzgórzach Radomickich na wysokości 280–420 m n.p.m. w odległości ok. 7 km na północ od Gryfowa Śl. Grunty należące do Rząsin zajmują powierzchnię 2.042 ha (prawie połowa przypada na lasy). Liczba ludności wsi wynosiła w 2008 r. – 514 osób. Do Rząsin należą przysiółki Pusta w dolnej części wsi oraz Tłoki znajdujące się w jej górnej części przy drodze z Gryfowa Śl. do Lwówka Śl.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Sosnówka, to spora
wieś łańcuchowa na granicy Pogórza Karkonoskiego i Kotliny Jeleniogórskiej. Tradycyjnie miejscowość dzieli się na Sosnówkę Dolną leżąca w dolinie Sośniaka i Sosnówkę Górna ciągnącą się na północno - wschodnim zboczu Skiby. Należą do niej także osiedla pasterskie i kolonie w sąsiednich dolinach oraz Kaplica św. Anny pod Grabowcem. Wieś powstała w końcu XII wieku przy Starej Babiej Ścieżce u wylotu Pogańskiej Doliny, przy jednym z najstarszych przejść do Czech wiodących koło Dobrego Źródła pod Grabowcem - prasłowiańskiego miejsca kultu. Po raz pierwszy Sosnówka została wymieniona w roku1305 w dokumencie kapituły wrocławskiej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Świątynia stoi na cmentarzu o zarysie nieregularnego wieloboku otoczonego kamiennym murem. Z roku 1399 pochodzi informacja wymieniająca proboszcza tutejszej parafii. Z pierwotnej XIV wiecznej budowli pochodzi portal południowy nawy, oraz część murów obwodowych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Świecie jest przepięknie położoną wsią w dolinie Bruśnika na południe od Leśnej. W XIV stuleciu wieś określano nazwami Sweta (1329), Zwet (1337), Swete (1398) czy też Swethaw (1399). Już wtedy miejscowość znana była z warownego zamku wzniesionego na skalistym brzegu Bruśnika (szerzej o nim w rozdziale Szlakiem zamków, pałaców i dworów).