Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ziemia złotoryjska zamieszkiwana była przez ludzi od dawna: najstarsze ślady pobytu człowieka na tych terenach pochodzą z neolitu; z tego okresu w Jerzmanicach, Wilkowie i Nowym Kościele odnaleziono kamienne siekierki, toporki oraz motyki. Natomiast ślady okresu wczesnośredniowiecznego pochodzące z VI - XII wieku odkryto w Kozowie i Rokitnicy. Pierwsza osada na terenie Złotoryi na pewno istniała już przed końcem XII wieku na Kopaczu. Tam w okresie rozkwitu górnictwa, a więc w latach 1180-1240 wydobywano od 24 do 48 kg złota rocznie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Początki Lubomierza sięgają XII wieku, a związane są z usytuowaniem ówczesnej osady na ważnym szlaku komunikacyjnym z Pragi do Zgorzelca. Bardzo istotnym wydarzeniem, wpływającym na obraz i historię miasta, było postawienie klasztoru i sprowadzenie do niego sióstr benedyktynek. Dzieje Lubomierza są bowiem nierozerwalnie związane z historią kościoła. Pierwsza zachowana wzmianka piśmienna na temat Lubomierza pochodzi z przywileju wydanego przez księcia Henryka IV Probusa Juttcie von Liebenthal w 1278 roku, który to przywilej zawierał zgodę na budowę kościoła i klasztoru sióstr Benedyktynek. Tereny w promieniu kilku kilometrów od miejsca budowy klasztoru na mocy wspomnianego przywileju stały się jego własnością.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

30 października br. sali konferencyjnej Jeleniogórskiego Oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu odbyło się spotkanie poświęcone zagospodarowaniu turystycznemu Borowego Jaru. Konferencja poprzedzona została spotkaniami roboczymi, w czasie których opracowywano koncepcje możliwe do zrealizowania w tej części Kotliny Jeleniogórskiej. Spotkanie zorganizowane zostało przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych przy współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami zainteresowanymi rozwojem turystycznym terenów wokół rzeki Bóbr. Obecni byli również przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszonych w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Tekst i foto: Marek Dębski

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Sezon letni w pełni, warunki do plażowania i kąpieli są bardzo dobre. Tysiące turystów i mieszkańców Trójmiasta każdego dnia korzystają z uroków plażowania i morskich kapieli.

Przez ponad trzydzieści lat byłem ratownikiem Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i patrząc z perspektywy czasu mogę powiedzieć, ze była to jedna z największych przygód mojego wodniackiego życia. Z lat spędzonych na rozmaitych plażach i kąpieliskach pozostało mi sporo pamiątek i jeszcze więcej doświadczeń zarówno tych dobrych, przyjemnych jak również tych, do których wracam niezbyt chętnie, ale to chyba temat na inną bardziej rozbudowaną opowieść. Dzisiaj natomiast chciałbym zająć się sprawą plażowania i kapieli osób niepełnosprawnych.