Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Lwówek Śląski jest jednym z najstarszych dolnośląskich miast, a także jednym z pierwszych w Polsce lokowanych na prawie magdeburskim. 
Już we wczesnym średniowieczu Lwówek stał się wyraźnym i ważnym lokalnym centrum gospodarczym i ośrodkiem osadnictwa wiejskiego.

O rozwoju miasta zadecydowało jego dogodne położenie przy znanym szlaku handlowym zwanym Królewską Droga, oraz eksploatacja złota na obszarach bezpośrednio przyległych do Lwówka. Już w roku 1217 książę Henryk Brodaty nadał Lwówkowi Śląskiemu prawa miejskie, co przyczyniło się do szybkiego rozwoju miasta.

Oprócz rozwoju gospodarczego Lwówek zaznacza także swoje znaczenie jako ośrodek władzy – to właśnie tutaj w 1243 roku książę Bolesław Rogatka zorganizował pierwszy na Śląsku turniej rycerski, natomiast w latach 1278-86 Lwówek był siedzibą księcia Bernarda Zwinnego i stolicą samodzielnego księstwa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Czernica leży w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru na terenie Gór i Pogórza Kaczawskiego - czyli najbardziej wysuniętej na północ części Sudetów Zachodnich. Miejscowość przynależy do gminy Jeżów Sudecki, w skład której wchodzi osiem sołectw zamieszkiwanych przez prawie sześć. tysięcy stałych mieszkańców. Do Jeleniej Góry jest stąd kilka kilometrów, a dobrą komunikacje zapewniają autobusy PKS-u oraz busy prywatnych przewoźników. Tereny dzisiejszej gminy Jeżów Sudecki posiadają bardzo bogatą historię , pierwsze wzmianki w dokumentach opisujących pobliskie miejscowości pojawiają się już w połowie XIII wieku, a wszystko wskazuje na to, że osadnictwo na tych ziemiach ma znacznie starszą historię tym bardziej, że od niepamiętnych czasów aż do XVII wieku w Jeżowie Sudeckim funkcjonowały kopalnie rud złota i srebra , które wpłynęły na rozwój gospodarczy miejscowości. Po wojnie trzydziestoletniej kopalnie podupadły , a w późniejszym czasie na terenie obecnej gminy rozwinęło się tkactwo ręczne.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wieś powstała pod koniec XIII w., wzmiankowana jako posiadłość rycerska. Dziś niepozorna była najstarszą i największą posiadłością w okolicy. Obejmowała obszar obecnej Miedzianki.
Panem tej okolicy pomiędzy Wołkiem, a Górami Ołowianymi był „Albert z Bawarii”. Nazywano go „Pan na Mniszkowie”, przypisywano mu również tytuł „de cuprifondina in montibus” – Pan Kopalni Miedzi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Początki średniowiecznej osady zwanej Płakowicami sięgają końca XII w., kiedy to w okolicy pojawili się liczni koloniści poszukujący złotonośnego piasku. Po założeniu wsi (1217) obok mostu na rzece Bóbr postawiono drewnianą komorę celną. Jej zadaniem było pobieranie opłat od kupców przyjeżdżających do Lwówka Śl., a zarazem podróżujących po wielkim szlaku handlowym – „Drodze Królewskiej” (Via Regia) z Rusi na zachód Europy.