Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dla rozwoju turystyki karkonoskiej kluczowe znaczenie miało doprowadzenie w ostatnich dwóch dekadach XIX wieku kolei do Jeleniej Góry Kowar , Piechowic , Karpacza i Szklarskiej Poręby. Wtedy też stworzono sieć szlaków górskich pozwalających na dotarcie do urokliwych, a mniej dotychczas znanych zakątków Karkonoszy.


      Przez wszystkie te lata, aż do czasów współczesnych Karkonosze były jednak zamknięte dla ludzi niepełnosprawnych, dla których kamieniste, strome i wyboiste górskie ścieżki były po prostu zbyt trudne i niebezpieczne do pokonania. Dla wielu inwalidów poznawanie uroków Karkonoszy ograniczało się zatem do lektury książek i przewodników oraz oglądaniu obrazów i fotografii ilustrujących piękno Gór Olbrzymich.
O randze, złożoności i potrzebie rozwiązania problemu świadczyć może fakt istnienia w naszym kraju ponad 5,5 miliona osób niepełnosprawnych, z czego w samej tylko Kotlinie Jeleniogórskiej zamieszkuje 25 tysięcy.
      W roku 2007 Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze zorganizował wycieczkę wiodącą trasą na Małą Kopę, a następnie do Domu Śląskiego na Równi pod Śnieżką. W składzie dziesięcioosobowej grupy wycieczkowiczów znaleźli się inwalidzi o rożnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności, w tym trzy osoby na wózkach inwalidzkich.
W trakcie tej wycieczki potwierdziło się raz jeszcze, że większość prób dotarcia w wyższe rejony Karkonoszy, podejmowanych przez osoby niepełnosprawne skazanych jest na niepowodzenie. Szczególnie trudne, a miejscami niemożliwe, okazało się pokonywanie górskiego szlaku przez osoby korzystające ze standardowych wózków inwalidzkich niezdających egzaminu na wyboistej drodze wiodącej od stacji kolei linowej w kierunku Śnieżki.
      Doświadczenia wyniesione z tej eskapady zaowocowały projektem wybudowania w Karkonoszach szlaków dla osób niepełnosprawnych umożliwiających górskie wycieczki inwalidom, osobom starszym, a także osobom i rodzinom z dziećmi na wózkach. W tej perspektywie zaplanowano budowę pierwszego w Polsce wysokogórskiego szlaku turystycznego długości dwóch i pół kilometra biegnącego od stacji wyciągu na Małej Kopie do Domu Śląskiego. 

 Prace przy budowie drogi przebiegały wyjątkowo sprawnie i szybko - już w początkach października 2009 roku grupa niepełnosprawnych turystów przetestowała nowy nowa nawierzchnię, a kilka miesięcy później 17 czerwca 2010 roku odbyło się oficjalne otwarcie szlaku zbudowanego się z dwóch części: granitowa kostka przeznaczona jest dla piechurów natomiast część dla niepełnosprawnych turystów wyłożona została specjalną matą i wysypana drobnym piaskiem.
      Na tym etapie kompleksowej realizacji projektu pojawił się również problem konieczności przebudowy kolei linowej, a także odpowiedniej modernizacji obiektów turystycznych przeznaczonych do współużytkowania przez osoby niepełnosprawne. Realizatorzy projektu zamierzają bowiem w kolejnych latach modernizować i przystosowywać do potrzeb niepełnosprawnych turystów także inne szlaki i obiekty Kotliny Jeleniogórskiej.

 

TADEUSZ SIWEK