Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na szlaku – rekreacyjnie, przy stole – na poważnie

Ponad dwudziestoosobowa grupa współpracowników punktów i biur terenowych KSON prowadzonych w ramach Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych odwiedziła Sejmik w dniach 23- 24 maja.

Wolontariusze i współpracownicy współpracujących organizacji od lat zajmują się pomocą i integracją środowiska, a ich wizyta w KSON-ie miała na celu wymianę dobrych praktyk. Omówiono także szczegóły dotyczące zakresu i sposobu udzielanych informacji, zasad rozliczeń. Jest to niezwykle istotne dla spełnienia bardzo precyzyjnych i wymagających procedur Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W rozmowach nad perspektywami tego bardzo pożytecznego dla niepełnosprawnych projektu poruszano problem swoistego chaosu w rozwiązaniach i procedurach dotyczących niepełnosprawnych w różnych miastach tego samego województwa.

Zdarza się, że MOPS i PCPR z jednego miasta odmiennie interpretują jeden przepis. Jak w tej sytuacji może się zorientować mniej zaradna osoba niepełnosprawna lub starsza? To już pytanie retoryczne. Partnerzy sugerowali potrzebę współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu ujednolicenia przepisów. Na początek można zacząć od spraw drobnych, jak dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, ulgi w komunikacji miejskiej czy kwestia parkowania przez osoby niepełnosprawne. We Wrocławiu na przykład niepełnosprawny może za darmo zostawić pojazd na płatnym parkingu, także poza kopertą. W Jeleniej Górze w takiej sytuacji musiałby zapłacić.

W drugim dniu uczestnicy spotkania poznali trasy turystyczne dla niepełnosprawnych, otrzymali nowy przewodnik „Dolny Śląsk – otwarty dla każdego” i podziwiali, nie każdemu jeszcze znane, walory naszego regionu.

Monika Żak

Kto przyjechał?

Partnerami w tym projekcie są: Fundacja „OtoJa” ze Szczecina, „Towarzystwo Walki z Kalectwem” z Gorzowa, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych z Zielonej Góry, Fundacja „Agenor” z Krakowa, Stowarzyszenie Działajmy Razem „Trianon.PL” z Cieszyna, Fundacja „Tu i Teraz” z Torunia i Caritas Archidiecezji Gdańskiej z Sopotu. Wszystkie te organizacje utworzyły w swoich miastach Międzyregionalne Ośrodki Informacji i Wsparcia.

spotkanie doradcow3.jpgspotkanie doradcow4.jpgspotkanie doradcow2.jpgObóz1.jpg