Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze odbyła się debata, której tematem było kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, w tym w szczególności problem kształcenia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W debacie brali udział przedstawiciele Stowarzyszenia i Sejmiku, a przede wszystkim rodzice wychowujący dzieci z niepełnosprawnością, a także zaproszeni radni i przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. Ważnym zagadnieniem debaty był poruszony przez Panią Ewę Kaźmierczak problem konieczności usprawnienia modelu integracji i wyrównywania szans w edukacji m.in. poprzez wsparcie psychologiczne dzieci niepełnosprawnych, a także prawne ich rodziców i opiekunów. Na uwagę zasługuje również poruszona kwestia organizacji półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, w tym dzieci ze spektrum autyzmu.

Debata zorganizowana została przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko" oraz Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.