Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W poniedziałek 4.marca br. gościł w Jeleniej Górze Jarosław Duda, Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z programem wizyty dostojny gość pierwsze kroki skierował do Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze, gdzie wziął udział w oficjalnym otwarciu pracowni komputerowej. Utworzenie i wyposażenie pracowni stało się możliwe dzięki wygranemu przez KSON konkursu pod nazwą „Senior na czasie” ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przesłaniem konkursu były wszechstronne działania aktywizujące ludzi powyżej 60. roku życia i dające im szansę zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. O atrakcyjności oferty KSON najlepiej świadczy fakt, że do udziału w programie zgłosiło się ponad 160 osób, z czego do pierwszej tury projektu zakwalifikowano 20 seniorów. Reszta musi cierpliwie czekać na kolejne edycje szkoleń.

Jarosław Duda bardzo wysoko ocenił inicjatywę sejmiku mówiąc:

Utworzenie takiej pracowni jest bardzo ważne. Trzeba jak najlepiej wykorzystywać środki pieniężne i starać się rehabilitować osoby z niepełnosprawnością, by później mogły odnaleźć się na rynku pracy. Nie ma bowiem lepszej rehabilitacji, niż poprzez pracę, bo to prowadzi do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób wykluczonych poprzez choroby czy wiek. Przygotowanie pomieszczenia stało się możliwe dzięki pracy wielu wolontariuszy, wśród których na specjalne podziękowania zasługują uczniowie Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” , ekipa budowlana Kazimierza Klimka oraz inni przyjaciele i sympatycy KSON-u.

O godzinie 11.00 z udziałem Jarosława Dudy rozpoczęła się w Książnicy Karkonoskiej konferencja związana z wdrażaniem w życie konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W referatach wygłoszonych w czasie spotkania przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych podkreślali znaczenie Konwencji, której celem jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Prawa objęte Konwencją odnoszą się do wszystkich osób niepełnosprawnych bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Konwencja jest ważnym dorobkiem ludzkości. Jest nie tylko aktem normatywnym, ale także dokumentem edukacyjnym, który zbiera w jednym miejscu w sposób uporządkowany podstawowe wartości, prawa i kierunki rozwiązań mające wpływ na jakość życia każdej osoby niepełnosprawnej i jej miejsce w społeczeństwie.

Jarosław Duda otwierając konferencję podkreślił wyraźnie, że za każdym aktem prawnym stoi człowiek, od którego przede wszystkim zależy rzetelność i tempo wdrażania postulatów i przepisów prawnych w życie.