Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Od początku 2014 roku w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych udzielane są bezpłatne porady dla osób niepełnosprawnych i osób z otoczenia osób niepełnosprawnych, z zakresu spraw socjalnych i rodzinnych. Udzielono już ponad 200 porad z tego zakresu. Najczęstsze pytania dotyczyły ulg i uprawnień przysługujących osobom z przyznanym stopniem niepełnosprawności oraz możliwości korzystania z odpowiednich placówek świadczących pomoc socjalną. Jednym z powtarzających się pytań było prawo do świadczeń opieki zdrowotnej po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Dla szerszego grona czytelników pozwolimy sobie krótko przedstawić odpowiedź na to pytanie, nurtujące szereg osób, które zmuszone są korzystać z usług służby zdrowia.

Otóż prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje:

  • - w przypadku zatrudnionych: po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia umowy o pracę,
  • - w przypadku osób bezrobotnych: po upływie 30 dni od dnia wyrejestrowania z urzędu pracy.

W przypadku osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń.

W przypadku osób, które pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania przez tę osobę zasiłku.

W przypadku osób, które ukończyły szkołę średnią /wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów/ studentów, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów/studentów.

W przypadku osób, które mają zawieszone prawo do renty socjalnej, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Poradnictwo z zakresu spraw socjalnych i rodzinnych ma na celu podnoszenie świadomości osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia o przysługujących ulgach oraz pomóc im i wspierać w działaniach zmierzających do życiowego usamodzielnienia, a co za tym idzie zmniejszania barier ograniczających funkcjonowanie w społeczeństwie. Z porad można skorzystać codziennie pomiędzy godz. 14.00 i 16.00 w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych przy ul. Osiedle Robotnicze 47 A oraz w miejscu zamieszkania zainteresowanej osoby niepełnosprawnej, po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu w sekretariacie KSON, osobiście lub telefonicznie 75 75 24 254.

Bezpłatne konsultacje udzielane są przez asystenta rodziny p. Alicję Mroczkowską.

Serdecznie zapraszamy.