Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na kolejnym spotkaniu Członkowie Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze omawiali zadania organizacyjne i programowe na rok 2015. Już od kilku spotkań przewijał się temat bezpieczeństwa osób niewidomych i niedowidzących w ruchu miejskim.

Na spotkaniu w dniu 27 stycznia 2015 r. zaprezentowano dwa rodzaje teleskopowej białej laski sygnalizacyjnej, która po refundacji NFZ kosztować będzie ok. 30,- zł. Wydatek zatem niewielki, a bezpieczeństwo i pewność poruszania się zdecydowanie większe. Przypomnijmy, że biała laska to nie tylko symbol osób z poważną wadą wzroku, ale przede wszystkim przedmiot wspomagający poruszanie się.

Wielu niewidomych i niedowidzących – mówi Mirosława Jośko sekretarz SIW – jest tak świetnie zrehabilitowanych, iż mimo utraty wzroku samodzielnie przemieszcza się przez miasto właśnie przy użyciu białej laski.

Biała laska to także informacja i sygnał dla innych uczestników ruchu drogowego o tym, że na ulicy znajduje się osoba niewidoma - trzeba zatem zachować szczególną ostrożność i czujność.

W razie wypadku lub zdarzenia drogowego z udziałem osoby niewidomej lub osoby słabowidzącej przy badaniu okoliczności takiego zdarzenia bierze się pod uwagę m.in. zachowanie uczestnika zdarzenia a szczególnie czy posiadał On białą laskę – mówi o tym Art. 42 Prawa o ruchu drogowym: „Niewidomy podczas samodzielnego poruszania się w ruchu drogowym jest zobowiązany mieć przy sobie białą laskę w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego”.

Zdarzało się już tak, że to właśnie osoba niewidoma uznana została za sprawcę wypadku, także z powodu braku należytego oznaczenia. „Ja się boję używać białej laski – mówi 60-letnia Pani Danuta, widząca szczątkowo - przecież jeszcze trochę widzę, a biała laska to dla mnie symbol zupełnej ciemności”.

Wokół tej sprawy rozgorzała gorąca dyskusja. W rezultacie zamówiono dwadzieścia pięć białych lasek. Większość Członków SIW, zadeklarowało, że będzie się nimi posługiwało. Uczestnicy spotkania zaproponowali, że dobrze byłoby wprowadzić także inne oznaczenia dla osób dotkniętych dysfunkcją wzroku. W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, ale jeszcze za naszej pamięci używano żółtych opasek z trzema czarnymi punktami, które noszone były na lewym ramieniu. W Niemczech nadal takie oznaczenie jest stosowane przez osoby niewidzące i niedowidzące.

Sformułowana została propozycja opracowania żółtej odblaskowej plakietki z trzema czarnymi punktami do wpięcia np. w klapę marynarki. Była by to informacja dla otoczenia, iż mają do czynienia z osobą niedowidzącą lub niewidomą. To również ważny znak przy próbach odczytania rozkładów jazdy, winietek w sklepach, przy obsłudze biletomatów w komunikacji miejskiej.

Ważne jest to również dla budzenia tolerancji i empatii społecznej, bowiem inwalidzi wzroku nie wyróżniają się niczym szczególnym.

Kontynuując temat bezpieczeństwa przypomniano o obowiązku noszenia elementów odblaskowych. Choć dotyczy to obszarów poza terenami zabudowanymi, to dbałości o bezpieczeństwo nigdy nie za wiele.

Uczestników spotkania wyposażono w elementy odblaskowe, które SIW otrzymało od Jeleniogórskiej Policji i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Chwilą zadumy uczczono również 70 rocznicę wyswobodzenia obozu w Auschwitz oraz pamięć naszego zmarłego kolegi Antoniego Jachimczyka.

f1.jpgf6.jpgf7.jpgf3.jpgf4.jpgf5.jpgf2.jpg