Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Spotkania klubowe prowadzone będą przez profesjonalnie przygotowanych animatorów, hobbystów, pasjonatów a także specjalistów - psychologów, lekarzy, ekspertów w dziedzinie ochrony zdrowia oraz w zakresie finansów i budżetu domowego.

Poza spotkaniami klubowymi organizowane będą całodniowe wycieczki autokarowe, wyjazd do Opery Wrocławskiej, zajęcia z instruktorem fittnes. Zgodnie z zasadą empowerment /zasada wolnego wyboru/ KLUBOWICZE będą mogli decydować o ostatecznej tematyce i formie spotkań klubowych.

Informacja o szczegółowym programie działań KLUBU na każdy miesiąc zamieszczona będzie na tablicy ogłoszeń w KSON oraz na stronie internetowej www.kson.pl.senior2a

Działalność KLUBU sfinansowana będzie w roku 2016 ze środków pozyskanych przez KSON z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS .

Zasady uczestnictwa w zajęciach klubowych określa regulamin KLUBU SENIORA.

Zapraszamy Seniorów zainteresowanych naszą ofertą na inauguracyjne SPOTKANIE KLUBOWE w dniu 1 września 2016 r. /czwartek/ o godz. 12.oo w świetlicy integracyjnej KSON Jelenia Góra ul. Osiedle Robotnicze 47 A.

Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie
tel. 75 752 42 54, 75 752 31 83
lub osobiście w biurze KSON
od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 16:00.

M.J.