Pomagamy w Gdańsku

Jest takie miejsce, bardzo dobrze znane wielu osobom niepełnosprawnym, które od dawna wpisuje się na mapę dobrych adresów w Gdańsku. To Spółdzielnia Niewidomych „Sinol” w Gdańsku Oliwie, przy ul. Bażyńskiego 32. Jeszcze kilka lat temu swoją siedzibę miał tu PFRON województwa pomorskiego. Nadal pracuje tu ponad 100 osób z niepełnosprawnością. A w budynku mieszczą się Wojewódzka Jednostka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym i Warsztat Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym. Od początku maja ogłaszamy również, że przy naszym dobrym adresie można znaleźć wsparcie i poradę prawnika i psychologa! A to dzięki Karkonskiemu Sejmikowi Osób Niepełnosprawnych, który otworzył tutaj swoje Biuro Regionalne. Bardzo wiele osób ucieszyło się na wieść o powstaniu Punktu Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych KSON w naszej siedzibie. Jeśli będzie potrzeba wielu potrzebujących na pewno znajdzie u nas profesjonalne wsparcie! Doradcy zawodowi od dawna zajmują się sprawami osób niepełnosprawnych. Urszula Went jest poza tym fizjoterapeutką, zatem ze swadą odpowiada również na pytania związane z rehabilitacją fizyczną beneficjentów. W Trójmieście funkcjonuje mnóstwo organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, z którymi często współpracuje Warsztat Terapii Zajęciowej, a będąc kierownikiem WTZ nie mam problemu ze znalezieniem szkolenia, wsparcia lub innego rodzaju współpracy niezbędnej, by pomóc zgłaszającemu się do nas beneficjentowi. Wszystko wyjaśni z pewnością siebie i spokojem w głosie radca Mateusz Turski. Jego nazwisko zna już cała Polska, co wynika z mapy telefonicznej połączeń z naszą infolinią 799 121 916. Niezwykłą pracę nad wyjaśnianiem trudnych kruczków prawniczych od 18 czerwca wykonuje w naszym Punkcie Ilona Połaniecka-Ganske. Wiele zgłoszeń dotyczy problemów prawnych, tak to już jest w naszej rzeczywistości, że nic łatwo nie przychodzi. Chyba, ze są to porady w Punkcie Informacji i Wsparcia KSON w Gdańsku! Czekamy na zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 – 18.00. Coraz więcej pracy ma nasza psycholożka Joanna Ostaniewicz. Rozmowa z psychologiem to zawsze korzyść, zwłaszcza, gdy jest to psycholog mądry i doświadczony, tak jak w Punkcie Informacji i Wsparcia w Gdańsku. U nas wszystko jest na najwyższym poziomie, uczciwie i z dużym poczuciem odpowiedzialności. Prosimy o zgłaszanie się o bezpłatna pomoc doradcy, prawnika czy psychologa bezpośrednio w Biurze Punktu w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 32 (pok.235 p.II), pod numer telefon 799 121 916, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, rodziny i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych! Ciepłym słowem się dzielimy, dobrze poradzimy!
Pozdrawiam z Gdańska!

Agata Kirol, kierownik Biura Regionalnego KSON w Gdańsku

Czytaj więcej...

Nowości z Małopolski 06.2013

27 czerwca 2013 r. w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krakowie odbyło się spotkanie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów na temat możliwości zdobycia funduszy europejskich. Spotkanie skierowane było do osób niepełnosprawnych zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udziały w kursach i szkoleniach, zmianą wykonywanego zawodu, koniecznością przekwalifikowania się oraz podjęciem działalności gospodarczej.

Konsorcjum Clar System zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "Małopolski Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do niepracujących osób z niepełnosprawnością, zamieszkałych na terenie Małopolski, bez wykształcenia średniego – kobiet do 59 roku życia i mężczyzn do 65 roku życia. Uczestnicy projektu będą otrzymywać stypendium stażowe.

Fundacja Promocji Rekreacji KiM realizuje projekt „W poszukiwaniu MOCY – kajakowa wyprawa osób niepełnosprawnych Wisłą”. Celem działania jest wsparcie uczestników w procesie budowy poczucia własnej wartości oraz popularyzacja kajakarstwa jako formy aktywności fizycznej dostępnej również dla osób niepełnosprawnych. Skład ośmiu dwuosobowych załóg będą tworzyli niepełnosprawni kajakarze już uprawiający tę dyscyplinę sportu oraz osoby niepełnosprawne z wolnego naboru.

W rosyjskim Aleksinie odbyły się Mistrzostwa Europy Osób Niepełnosprawnych. Złotym medalistą w podnoszeniu ciężarów oraz rekordzistą Świata i Europy został mieszkający w Krakowie Piotr Szymeczek.

Opracowali: Anna Jaworska, Grzegorz Pawłowski

PRZEDE WSZYSTKIM DZIECKO…

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie, z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 3 jest największą specjalistyczną placówką publiczną w Powiecie Cieszyńskim z ponad 56 letnią tradycją. Kształci, wychowuje i obejmuje wielospecjalistyczną pomocą dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. W ostatnich latach Placówka wyspecjalizowała się w edukacji, kompleksowej terapii i rehabilitacji, dzieci i młodzieży z autyzmem.

W skład Zespołu Placówek wchodzą:

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka,
 • Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy,
 • Szkoła Podstawowa nr 8,
 • Zespoły Rewalidacyjno - Wychowawcze,
 • Gimnazjum nr 4,
 • Szkoła Zawodowa nr 5,
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
 • Internat.

Placówka poprzez rehabilitację, naukę i wychowanie stwarza warunki do rozwoju pomagając każdemu dziecku odnaleźć swoje miejsce w rodzinie i najbliższym otoczeniu.

Czytaj więcej...

Charytatywna impreza na rzecz chorej na rdzeniowy zanik mięśni 10 - letniej Nikoli Gościniak

W dniu 8 czerwca br. w Gminie Hażalch odbyła się impreza charytatywna na rzecz chorej na rdzeniowy zanik mięśni 10 - letniej Nikoli Gościniak z Wodzisławia Śląskiego. Akcję zorganizowała Gmina Hażlach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz katowickim oddziałem Fundacji Mam Marzenie. Podczas akcji „Hażlach spełnia marzenie Nikoli” zbierano środki na realizację wielkiego marzenia Nikoli, którym jest spotkanie z delfinami i pływanie z nimi. Nikola uwielbia zwierzęta, w domu ma ukochanego psa, lubi też pływać i nurkować dlatego marzy o spotkaniu i pływaniu z delfinami.

Nikola cierpi na Rdzeniowy Zanik Mięśni, zwany też: Atrofią mięśniową; SMA, to druga co do częstotliwości występowania choroba w Polsce. Choroba uwarunkowana genetycznie, dziedziczona autosomalnie recesywnie. Obecnie nadal, pomimo wielu badań o tej chorobie wiemy niewiele. A przecież nie jest ona błaha, ani też rzadka w wystepowaniu. Prawdopodobieństwo spotkania się chorych genów, a tym samym wystąpienia choroby u dziecka, jest bardzo duże - nosicielem takiego genu jest co siedemdziesiąty człowiek – tak wynika z badań przeprowadzonych przez Wydział Medyczny Uniwersytetu Stanowego w Pensylwanii. Dystrofia jest jedną z najcięższych chorób. Dochodzi w niej do narastającego osłabienia mięśni. Badania wskazują, że w Polsce nosicielem rdzeniowego zaniku mięśni jest co 40 osoba, a ryzyko ponownego wystąpienia choroby w rodzinie jest bardzo wysokie. W naszym kraju nie mamy rejestru osób chorych na SMA, podobnie jak i inne choroby nerwowo mięśniowe. W chwili obecnej jeszcze w większości nieuleczalne.

Czytaj więcej...

Nowości w Małopolsce 05.2013

14 maja 2013 r. na konferencji dot. pomocy osobom niesamodzielnym senator Mieczysław Augustyn z Platformy Obywatelskiej zaprezentował projekt ustawy dotyczący stworzenia kryteriów orzekania o niesamodzielności, wprowadzenie bonów opiekuńczych, a także urlopów w celu opieki nad osobami niesamodzielnymi. Ma on na celu zreformować system pomocy osobom niesamodzielnym, aby wesprzeć rodziny, na których spoczywa główny ciężar opieki. Projekt ustawy przewidywałby – zamiast dodatku pielęgnacyjnego dla wszystkich osób po 75 roku życia wprowadzenie wsparcia dla tych osób, które będą miały orzeczenie o niesamodzielności. Orzekałyby o niej specjalne zespoły i kwalifikowały według trzech stopni niesamodzielności (znaczny, umiarkowany, lekki). W zależności od stopnia niesamodzielności wartość przyznanych świadczeń wynosiłaby 650 zł, 850 zł lub 1000 zł miesięcznie. Organizatorem i gwarantem opieki miałaby być rodzina, jednak nie chodzi tylko o sprawowanie osobistej opieki, ale np. powierzenie tego profesjonalnemu opiekunowi, który otrzymałby czek opiekuńczy za wykonane usługi. Środki finansowe na ten cel realizowano by w postaci bonów. Członkowie rodziny, którzy sami zdecydują się sprawować opiekę, otrzymają refundację określonych kosztów. Członek rodziny mógłby także skorzystać z rocznego bezpłatnego urlopu w pracy w celu sprawowania opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny. Za ten okres miałby opłacone z budżetu składki na ubezpieczenie emerytalne. W projekcie przewidziano także wprowadzenie opieki zastępczej, aby umożliwić opiekunom z rodziny np. wyjazd na urlop. Podczas konferencji Senator podkreślił, że wprowadzenie ustawy może wpłynąć na powstanie ok. 200 tys. nowych miejsc pracy i pozwoli wyprowadzić z szarej strefy podobną liczbę opiekunów. W projekcie przewidziano ponadto szkolenia i kursy dla członków rodzin, aby mieli oni odpowiednie kwalifikacje do opieki.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie działalności w Małopolsce – inauguracja współpracy SDN i KSON w ramach projektu „Centrum Informacji i Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych”

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei, jako partner Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych rozpoczęło realizację projektu „Centrum Informacji i Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych”. Centrum rozpoczęło działalność dnia 06 maja 2013 r. obejmując swoim zasięgiem teren województwa małopolskiego. Siedziba Centrum znajduje się w Punkcie Poradniczym Stowarzyszenia Dobrej Nadziei przy pl. Św. Ducha 3 w Krakowie.

Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zainaugurowało swą działalność udzielając w maju 194 porad o charakterze informacyjnym, 50 porad prawnych oraz 35 porad psychologicznych. Większą część osób zainteresowanych poradnictwem stanowiły osoby z niepełnosprawnością, choć w gronie odbiorców nie zabrakło także osób z ich najbliższego otoczenia – rodziców, dzieci, a także opiekunów i przyjaciół. Najczęstszymi pytaniami, z jakimi zgłaszali się zainteresowani, była szeroko pojęta aktywność społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnością a także przysługujące im ulgi i uprawnienia, zarówno na rynku pracy jak i w życiu codziennym. Osoby zgłaszające się do Centrum to zazwyczaj ludzie w wieku aktywności zawodowej, którzy mimo niepełnosprawności i związanych z tym częstokroć ograniczeń, poszukują sposobów oraz narzędzi do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, a także możliwości własnego rozwoju zawodowego.

Czytaj więcej...

Kolejny etap projektu "Otworzyć Nowe Drogi"

Kolejnym etapem projektu "Otworzyć Nowe Drogi" są stacjonarne warsztaty psychologiczne. Podczas odbywających się w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych 32-godzinnych spotkań uczestnicy przyswoją niezbędne w procesie opieki umiejętności interpersonalne, poznają praktyczne metody radzenia sobie z codziennymi problemami życiowymi, a także zyskają możliwość pogłębienia wglądu w istotę swoich relacji z podopiecznymi. W trakcie zajęć uczestnicy przeprowadzą również analizę zasobów wewnętrznych podopiecznych osób niepełnosprawnych oraz opracują skuteczne modele realizacji ich celów życiowych. Opiekunowie zostaną również zapoznani z zagadnieniem rozwoju psychoseksualnego osób niepełnosprawnych oraz zyskają wiedzę, w jaki sposób poprawić jakość życia swojego oraz podopiecznych. Warsztaty są prowadzone przez psycholog Maję Kozłowską, w oparciu o jej autorski program, powstały na podstawie pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi.

Ostatnim etapem programu będą indywidualne konsultacje psychologiczne, prowadzone w środowisku domowym uczestników. Ich celem jest udzielenie wsparcia opiekunom w procesie wprowadzania zmian oraz stosowaniu nabytych umiejętności, a także diagnoza podstawowych problemów osób niepełnosprawnych.

Opracowała: Maja Kozłowska

Dolnośląskie Święto Sportu "Wrocław 2013"

Klub Sportowy AZS AWF Wrocław zaprasza wszystkie osoby niepełnosprawne do udziału w Dolnośląskim Święcie Sportu „Wrocław 2013”. Impreza odbędzie się w kompleksie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu, przy ulicy Paderewskiego (możliwe także wejście od strony ul. Mickiewicza).

Zawody zaplanowano na 25 maja br. w godz. 10.00-17.00 w kompleksie Stadionu Olimpijskiego. Do wyboru będą cztery dyscypliny: pływanie, podnoszenie ciężarów, tenis stołowy oraz piłka siatkowa.

Zawody pływackie odbędą się na pływalni AWF we Wrocławiu. Zawodnicy wystartują seriami na czas, wraz z zawodnikami pełnosprawnymi. Rezultaty osiągnięte przez sportowców z niepełnosprawnością zostaną przeliczone na punkty według Kalkulatora Wielobojowego, stworzonego specjalnie na potrzeby Dolnośląskiego Święta Sportu „Wrocław 2013”. Wśród zawodników niepełnosprawnych, na podstawie sumy punktów z dwóch najlepszych konkurencji indywidualnych, wyłonieni zostaną najlepsi zawodnicy: trzy kobiety oraz trzech mężczyzn. Podnoszenie ciężarów – powerlifting – odbędzie się w budynku P-5. Zawodnicy podzieleni zostaną na kategorie wagowe. Uzyskane przez nich wyniki przeliczone będą według współczynnika Haleczki – i na tej podstawie wybrani zostaną najlepsi zawodnicy i najlepsze zawodniczki (po 3 osoby).Starty w tenisie stołowym odbędą się w sali gier budynku P-5. Rywalizacja prowadzona będzie w dwóch kategoriach, tj. na stojąco i na wózku. Turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym (przegrywający odpada) bądź systemem „każdy z każdym” (w grupach) – w zależności od liczby zgłoszonych zawodników. W tej samej sali zorganizowane zostaną zawody w piłce siatkowej. Rywalizacja odbywać się będzie pomiędzy drużynami trzy- lub sześcioosobowymi – w zależności od liczby zawodników. Zgłoszenia można dokonywać również indywidualnie, a drużyny zestawiane będą bezpośrednio przed zawodami. Podobnie jak w przypadku tenisa, wybór systemu (pucharowy lub „każdy z każdym”) dokonany zostanie na podstawie liczby zgłoszonych zawodników.

Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną, przesyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub osobiście w dniu zawodów od godziny 9.00 do 9.45 w biurze zawodów (sala gier, bud. P-5; pływalnia AWF w dniu zawodów od godziny 9.00 do godziny 17.00).

Źródło: www.niepelnosprawni.pl

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Ciepłe majowe popołudnie. Na cieszyńskim Rynku wielkie wydarzenie – Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Niepełnosprawność intelektualna dotyka nie tylko chorego , z jej problemem radzić sobie muszą przede wszystkim najbliżsi. Dlatego tak ważnym jest by mówić o godności człowieka , jego radościach i smutkach oraz dawać poczucie , że w swoim trudnym życiu nie jest sam.

Dzień Godności zorganizowany został prze cieszyńskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym .Bogaty fotoreportaż można zobaczyć na stronie WWW.OX.pl w zakładce fotoreportaże o nazwie „Dzień Godności” .

Punkt Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie przy okazji obchodów Dnia Godności uzyskał od organizatorów przedsięwzięcia zgodę na utworzenia na płycie Rynku w Cieszynie mini punktu informacji, gdzie udzielano porad osobom niepełnosprawnym.

Sylwia Grzebień

Projekty Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Zapraszamy do udziału!

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne ruchowo do udziału w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”. Beneficjentami programu mogą zostać nieaktywne zawodowo osoby z niepełnosprawnością ruchową w stopniu znacznym, lub umiarkowanym ze sprzężeniem. Głównym celem projektu jest wsparcie i przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Działania projektowe obejmują: poradnictwo zawodowe, szkolenia, warsztaty, kursy, staże, pomoc przy znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, wsparcie pracodawców przy uzyskaniu ulg przysługujących z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Podczas trwania wszystkich działań projektowych zapewniamy indywidualne wsparcie doradcy zawodowego i trenera pracy.

Jak szukać pracy? Jak pisać dokumenty aplikacyjne? Z jakiej pomocy można skorzystać i gdzie się o nią zwrócić? Jakie koszty podlegają dofinansowaniu PFRON? Gdzie i jakie dokumenty należy złożyć?

Czytaj więcej...

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

 • Adwokat Bernadetta Baszak
 • Prawnik Mateusz Nowak
 • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

 • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

 • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
 • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: