Bezpłatne Szkolenia dla osób Niepełnosprawnych - Bezrobotnych

Stowarzyszenie GTW wraz z firmą MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk - Świerczek serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „GLIWICKI pakON” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Projekt skierowany jest do niezatrudnionych osób niepełnosprawnych w wieku 45+,
 • zamieszkujących teren powiatu miasto Gliwice oraz powiatu gliwickiego.
 • Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 80 (w tym 48K)
 • niezatrudnionych osób niepełnosprawnych w grupie wiekowej 45+.

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

I.DORADZTWO:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne;
 • Doradztwo specjalistyczne z różnych dziedzin;
 • Grupowe doradztwo ekspertów dotyczące korzystania z rożnego rodzaju form pomocy publicznej, ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych, dofinansowań i zakładania firmy.

II. AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY:

 • Coaching indywidualny (5h/os);
 • Coaching grupowy (24h);
 • Szkolenie Aktywne Poszukiwanie Pracy – „Ja na rynku pracy” (24h);
 • Szkolenie Aktywne Poszukiwanie Pracy – „Chcę, planuję, realizuję” (24h).

III. SZKOLENIA ZAWODOWE:

 • Magazynier z obsługą wózka widłowego z bezpieczną wymianą butli gazowej;
 • Pracownik ochrony osób i mienia;
 • Sprzedawca z kasą fiskalną z elementami telemarketingu i sprzedażą internetową;
 • Pracownik utrzymania czystości z obsługą mechanicznych urządzeń;
 • Szkolenia indywidualne.

IV. STAŻE I POŚREDNICTWO PRACY:

 • 6 miesięczne płatne staże po szkoleniach zawodowych dla 32 Uczestników/czek Projektu;
 • Pośrednictwo pracy.

Czytaj więcej...

Bezpłatne Warsztaty Żeglarskie

Więcej w załączniku...

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie_warsztaty.pdf)ogloszenie_warsztaty.pdf142 kB

Organizacje pytają jak Ratusz dzieli pieniądze

Na przestrzeni ostatnich miesięcy kilka organizacji pozarządowych zrzeszonych w Karkonoskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych podjęło się oceny procedur dotyczących organizowanych przez Miasto Jelenia Góra otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. W tym celu organizacje wystąpiły do Urzędu Miasta z prośbą o przesłanie im kserokopii protokołów, informacji o rozstrzygnięciach otwartych konkursów ofert, kart oceny poszczególnych wniosków oraz wszystkich innych dokumentów dotyczących procesu oceny zgłaszanych ofert. Następnie wszystkie zainteresowane organizacje w ustalonej na początku kolejności poddawały analizie zebraną dokumentację i wydawały ocenę odnośnie procedury oceniania wniosków składanych przez lokalne organizacje obywatelskie.

Czytaj więcej...

Niewidomi na tandemach

Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku funkcjonuje w Jeleniej Górze w strukturach KSON. Do organizacji przystępują coraz młodsi inwalidzi wzroku, którzy mają szansę na najróżniejsze formy aktywizacji. O ile działający w Stowarzyszeniu klub CROSS - Nordic Walking ma za sobą kilkanaście przeprowadzonych imprez popularyzujących krajoznawstwo i „zdrowy styl maszerowania”, to nową formą jest zrzeszenie w powstającym klubie osób posiadających tandemy tj. rowery dwuosobowe, w których osoba dobrze widząca obsługuje kierownicę. Przed kilkoma miesiącami pisaliśmy o tej inicjatywie, a teraz ją ponawiamy wobec faktu, że „tandemowcy” zaproszeni zostali na „Szesnaste Ogólnopolskie Spotkanie Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów KOLOSY 2013”.

Tematem prezentacji będzie Tandemowy Rajd Niewidomych od źródeł Wisły do ujścia. Rajd, którego inicjatorem był Waldemar Rogowski, to wydarzenie bez precedensu, po raz pierwszy bowiem wspólną wyprawę dla osób niewidomych oraz widzących zorganizował niewidomy. Dotychczas wszystkie wycieczki, w których uczestniczyły osoby niewidome, organizowane były przez widzących. Fakt ten nadaje wyprawie szczególną rangę i wymiar. Uczestnicy Rajdu (łącznie 22 osoby) przejechali na dwuosobowych rowerach 1422 km wzdłuż Wisły, od jej źródeł pod Baranią Górą, do ujścia w Gdańsku. Bezpośrednim owocem wyprawy jest Projekt Niewidomi na Tandemach, którego koncepcja powstała podczas jazdy. Projekt ten pomaga niewidomym znaleźć wolontariuszy do kierowania tandemami (oraz - w razie potrzeby - także tandemy do wspólnych jazd). Obecnie w Projekcie uczestniczy 170 niewidomych i 370 wolontariuszy z terenu całego kraju. Jeleniogórskie Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku pragnie włączyć nasze karkonoskie trasy rowerowe do sieci ofert tandemowych wypraw nie tylko niewidomych i słabowidzących.

Czytaj więcej...

Jelenia Góra pomaga Ukrainie!

Zbiórka niezbędnych leków oraz pisanie listów „Solidarni z Ukrainą”, w taki sposób w najbliższym okresie czasu jeleniogórzanie oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości będą mogli włączyć się w pomoc Ukraińcom.

W poniedziałek w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych ruszy zbiórka leków, jakie w chwili obecnej są najpotrzebniejsze w ukraińskich miastach (ich lista poniżej). W akcję poza KSON-em zaangażowały się już all-ternatywa – Stowarzyszenie Jeleniogórskiej Młodzieży oraz Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto, pomoc zadeklarował także Szpital MSW w Jeleniej Górze. Leki będzie można przynosić od 24 lutego do 7 marca do siedziby KSON, która czynna jest od pon. do piątku w godz. 10:00 – 16:00.

Organizacje pozarządowe z Jeleniej Góry bardzo chętnie włączają się w pomoc Ukraińcom, bo jak same przyznają od dłuższego czasu współpracują z organizacjami z tego kraju. Młodzież z all-ternatywy kilka miesięcy temu była w Winnicy, gdzie ma wielu znajomych i to właśnie od nich otrzymują informacje, jak wygląda sytuacja za naszą wschodnią granicą. Z winnickim stowarzyszeniem współpracuje również KSON, który podjął się koordynacji zbiórki. Więcej informacji nt. zbiórki pod bezpłatnym numerem telefonu 800-700-025.

Ponadto już w najbliższą niedzielę w godz. 14:00 – 20:00 w Jeleniogórskim Centrum Kultury przy ul. Bankowej (w pokoju 211) akcję pisania listów adresowanych do prezydenta Ukrainy zainicjuje Joanna Kucharek, która była także autorką pierwszej zbiórki leków i odzieży, która kilka tygodni temu trafiła już do Kijowa. Dzięki Pani Joannie Jelenia Góra jest jednym z kilkunastu miast w Polsce, w których odbędzie się ta akcja pn. „Solidarni z Ukrainą – Maraton pisania listów” pod patronatem Amnesty International. Kontakt z koordynatorką: 535-820-306.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wsparcia tych dwóch inicjatyw, bo pomoc naszym wschodnim sąsiadom jest teraz potrzebna, tak samo jak nam potrzebna była jeszcze całkiem niedawno.

Lista niezbędnych leków: Atropina w ampułkach, Diazepam w zastrzykach, Hydrokortyzon, Ketorolac ampułki, Cordipin (Adalat), Baneocin, Gentaxan – proszek, Sterillium, Lidokaina spray – dużo, Środki do zmywania gazu ze skóry, Metoklopramid, Tyrosur w proszku, Woda termalna w małych flakonach, Cerucal, Poduszki tlenowe, Koce termiczne.

NOWY RODZAJ PORAD UDZIELANYCH W KARKONOSKIM SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Od 2014 w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnym w Jeleniej Górze umożliwiono uzyskanie bezpłatnych porad w zakresie spraw socjalnych i rodzinnych.

Poradnictwo ma na celu pomóc i wspierać w działaniach zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób dotkniętych niepełnosprawnością i ich rodzin oraz w odzyskiwaniu zdolności i zmniejszaniu barier ograniczających funkcjonowanie w społeczeństwie.

Osobiste konsultacje pomogą w diagnozowaniu przyczyn problemów socjalnych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, udzielaniu wsparcia w przezwyciężaniu trudności w różnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Umożliwią kierowanie do odpowiednich placówek świadczących pomoc socjalną (świadczenia pieniężne i świadczenia niepieniężne), pomogą w wypełnianiu stosownych dokumentów, wniosków i formularzy.

Czytaj więcej...

migaj.eu - słownik języka migowego

http://migaj.eu - platforma edukacyjna poświęcona nauce języka migowego i kulturze głuchych

Nowe bezpłatne porady w KSON

Od stycznia br. w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych poza dotychczasowymi bezpłatnymi poradami można skorzystać z usług psychoonkologa z Fundacji Psychoonkologii „Tu i teraz”, która jest członkiem Sejmiku i pełni dyżury w siedzibie KSON podczas, których udziela bezpłatnych porad dla osób chorych na nowotwory i osób ich wspierających.

Do czego potrzebny jest psychoonkolog? Pomoc jaką udziela psychoonkolog umożliwia przede wszystkim poprawę jakości życia chorych i ich rodzin bądź przyjaciół. Poprzez konkretne działania terapeutyczne chory uczy się rozpoznawać i radzić sobie z emocjami, pogłębia wiedzę z zakresu medycyny, uczy się rozpoznawać swoje potrzeby, poznaje sposoby radzenia sobie ze stresem, uczy się prawidłowej komunikacji z lekarzem i pielęgniarkami. Psychoonkolog wspomaga również osoby wspierające chorych, które często przestają myśleć o sobie i swoich potrzebach a jest to niezbędne aby móc dobrze wspierać swojego chorego. Uczy również dobrej komunikacji pomiędzy chorym a wspierającym, uczy jak rozmawiać najprościej, bez ukrywania faktów.

Czytaj więcej...

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w projekcie opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego, małopolskiego i kujawsko - pomorskiego.

 Pod pojęciem "opiekun" rozumie się: rodzica, współmałżonka, rodzeństwo, dziecko lub inną osobę z najblizszego otoczenia osoby niepełnosprawnej sprawującej na co dzień opiekę nad tą osobą.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych przy równoczesnym usprawnieniu i polepszeniu sprawowanej opieki oraz zaktywizowaniu osób niepełnosprawnych.

Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o wypełnienie ANKIETY REKRUTACYJNEJ w siedzibie realizatora projektu.

 

PROJEKT PRZEWIDUJE REALIZACJĘ NASTEPUJĄCYCH FORMA WSPARCIA:
 • 1. Warsztaty integrująco - motywujące (Zajęcia z trenterem, wyjazdowe i stacjonarne).
 • 2. Psychologiczne konsultacje indywidualne (w środowisku Uczestnika) oraz wsparcie towarzyszące w postaci zapewnienia całodobowej opieki nad podopiecznym w trakcie udziału Uczestnika w warsztatach oraz zwrot kosztów przejazdu Uczestnika na warsztaty).
Rekrutacja trwa od 06 maja 2013 r. do 31 maja 2013 r. Udział w projekcie jest bezpłatny. ZAPRASZAMY! W związku z dużym zaiteresowaniem rekrutacja do projektu kończy się w środę o godz. 10.00.

PROJEKT PRZEWIDUJE REALIZACJĘ NASTEPUJĄCYCH FORMA WSPARCIA

1. Warsztaty integrująco - motywujące

 • Warsztaty wyjazdowe - zapewniamy bezpłatnie:
 • wykwalifikowaną kadrę trenerów, nocleg w hotelu w atrakcyjnej miejscowości, całodzienne wyżywienie, dojazd.
 • W programie m.in.
 • "Niepełnosprawność: czym jest? Co daje? Co zabiera?", "Odetchnij aby obdarować innych, komfort i relaks", "Skąd brać siłę i energię do działania?", "Jak być asystentem w procesie poszukiwania pracy dla podopiecznego?", "Jak opracować bilans umiejętności i możliwości podopiecznego?".
 • Kontynuacją warsztatów wyjazdowych będą warsztaty stacjonarne.
 • W programie m.in.
 • "Czego pragniesz dla swojego podopiecznego?", "Jak widzisz przyszłość swojego podopiecznego?", "Co możesz od niego dostać?", "W czym możesz na niego liczyć?", "Realcje w rodzinie", "Jak kształtuje się seksualność osób niepełnosprawnych?", "Jak wspierać rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych?", "Jak rozmawiać z podopiecznym o zachowaniach seksualnych?".

 2. Psychologiczne konsultacje indywidualne

 • Konsultacje te będą okazją do uzyskania wsparcia podczas wprowadzania zmian w konkretnych okolicznościach.
 • Konsultacje będą prowadzone w miejscu zamieszkania lub innym miejscu wskazanym przez Uczestnika. Będą one również okazją do kontaktu i przeprowadzenia rozmów z niepełnosprawnymi podopiecznymi i zdiagnozowania ich głównych problemów.
 • Zapewniamy wsparcie towarzyszące w postaci zapewnienia całodobowej opieki nad podopiecznym w trakcie udziału Uczestnika w warsztatach oraz zwrot kosztów przejazdu Uczestnika na warsztaty.

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

 • Radca Prawny Bernadetta Baszak
 • Radca Prawny Mateusz Nowak
 • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

 • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

 • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
 • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: