Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Absolwent2 plakatX400Rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu: „Doradztwo + szkolenia + staż = PRACA. Aktywizacja zawodowa absolwentów z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z całej Polski, spełniające następujące kryteria:

  • posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
  • posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).
  • W przypadku osób z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności wsparcie oferowane jest wyłącznie w zakresie: przeprowadzenia diagnozy sytuacji uczestnika projektu obejmującej określenie gotowości psychofizycznej do podjęcia zatrudnienia, zidentyfikowanie funkcjonalnych, osobowych i środowiskowych czynników/uwarunkowań zawodowej bierności oraz rozpoznanie możliwości uczestnika;
  • będące absolwentem lub realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku i nie nie biorące w tym samym czasie udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON mających na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością.

Od 12 grudnia 2018 roku rozpoczynamy rekrutację do projektu, którego głównym celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami posiadających wyższe wykształcenie bądź studentów ostatniego roku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

senior finanseKarkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza wszystkich zainteresowanych Seniorów na spotkanie tematyczne:

„Oswajamy finanse” cykl spotkań podczas, których zaproszeni pracownicy banków w sposób przystępny i zrozumiały przedstawią możliwości związane z zakładaniem i obsługą kont bankowych, kart płatniczych, lokat i kredytów.
Spotkanie odbędzie się 23.01 w godzinach od 11.00 – 13.00
„Oswajamy nasz budżet” cykl spotkań doradczych dotyczących prawidłowego planowania budżetu domowego.
Spotkanie odbędzie się 30.01 w godzinach od 11.00 – 13.00

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów zainteresowanych bezpiecznym korzystaniem z instrumentów finansowych oferowanych przez banki. Spotkania odbędą się w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, ul. Os. Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informator Jeleniogórski 17 24 stycznia 2019

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

1Jednym z celów złożenia deklaracji podatkowej PIT jest przekazanie na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego kwoty 1% podatku, jaki ostatecznie podatnik ma do zapłaty na rzecz organu podatkowego.

1% podatku przekazać można z deklaracji PIT-28, PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-38 iPIT-39. Osoby, za które deklarację podatkową sporządza organ rentowy – PIT-40A – oświadczenie o wybranej organizacji pożytku publicznego składają na formularzu PIT/OP. 1% podatku przekazać można również na korekcie deklaracji podatkowej, złożonej nie później niż w ciągu miesiąca od daty ostatecznej na rozliczenie podatkowe.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

opera odwolanie