Polityka Prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych "KSON" z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112447442. KRS: 0000100516. REGON. 231127859. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
5. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Czytaj więcej...

Muzealny Pociąg Specjalny w kierunku POLANICY-ZDRÓJ

Szanowni Państwo,

kogo Muzeum kolejJest nam niezmiernie miło poinformować, że już w 26 maja 2018 roku wyruszy nasz Muzealny Pociąg Specjalny w kierunku POLANICY-ZDRÓJ

Przejazd poprowadzi lokomotywa parowa TKt48-18 z zestawem zabytkowych wagonów. Przejazd odbędzie się po jednej z najbardziej malowniczych tras kolejowych nie tylko w Polsce, ale w Europie - linii 286 Wałbrzych - Kłodzko. Linia Wałbrzych - Kłodzko powstała w latach 1879-80 jako przedłużenie Śląskiej Kolei Górskiej.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie Zapytanie 02/05/2018

gazeta okładkix500Informujemy, że jedyną ofertę złożył: Poczta Polska SA i z temu Wykonawcy zostanie przedstawiona propozycja zawarcia umowy na kolportaż Biuletynu. 

Góry dostępne dla wszystkich

g8x400Osoby niepełnosprawne mają pełne prawo do dostępności środowiska. Wynika to z Konstytucji RP i obowiązującej na świecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Równe traktowanie wszystkich obywateli w każdej dziedzinie życia politycznego, społecznego lub gospodarczego jest fundamentalną zasadą.

Wolność poruszania się dotyczy bowiem wszystkich obywateli. Obejmuje ono swobodne poruszanie się zarówno w obrębie mieszkania, jak i przemieszczania się po okolicy, regionie, kraju i świecie. Niestety, choć zmieniają się warunki na lepsze, to jednak osoby niepełnosprawne mają wciąż do pokonania jeszcze zbyt wiele barier społecznych, ekonomicznych i prawnych, aby mogły bez żadnych ograniczeń czerpać radość z przebywania w środowisku przyrodniczym,

Załączniki:
Pobierz plik (g1.jpg)g1.jpg1332 kB
Pobierz plik (g2.jpg)g2.jpg1554 kB
Pobierz plik (g4.jpg)g4.jpg1351 kB
Pobierz plik (g5.jpg)g5.jpg1299 kB
Pobierz plik (g6.jpg)g6.jpg1864 kB
Pobierz plik (g7.jpg)g7.jpg1694 kB
Pobierz plik (g9.jpg)g9.jpg2244 kB
Pobierz plik (g10.jpg)g10.jpg2680 kB
Pobierz plik (g11.jpg)g11.jpg2211 kB

Czytaj więcej...

System orzekania o niepełnosprawności do weryfikacji

Rzecznik apeluje do prezes ZUS w sprawie nowego systemu orzekania o niepełnosprawności

Rzecznik Praw Oby stronaX400- O ustanowienie nowego systemu orzekania o niepełnosprawności Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- Powinien on określać zindywidualizowane wsparcie potrzebne danej osobie z niepełnosprawnością i skupiać się na jej potencjale, a nie na dysfunkcjach

- Rzecznik wnosi też o niestosowanie w języku prawnym stygmatyzujących terminów, np. „osoba niezdolna do pracy” czy „niezdolna do samodzielnej egzystencji”

Adam Bodnar napisał w tej sprawie do prof. Gertrudy Uścińskiej, prezesa ZUS i przewodniczącej Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. Wskazał, że w dyskusjach nt. wsparcia osób z niepełnosprawnościami podkreśla się konieczność ustanowienia nowego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Czytaj więcej...

Kierunek - praca! - nowy projekt aktywizacyjny

Plakat Kierunek Praca POPDnia 24.05.2018 o godz. 13.00 zapraszamy na pierwsze spotkanie motywacyjne w ramach projektu "Kierunek: praca!.
Na spotkanie zapraszamy osoby, które już zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie oraz osoby które chcą jeszcze do nas dołączyć. 

Spotkanie poprowadzi Ewa Knychas, psycholog. 

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: