Nowy Ośrodek Regionalny KSON w Bydgoszczy

KSON już od 3 lat realizuje projekt pn. „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”. Polega on na rozbudowie systemu informacji dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, bowiem brak wiedzy jest najczęściej jednym z głównych powodów wykluczenia społecznego.

Czytaj więcej...

Kampania społeczna "Zero Barier - Polska bez ograniczeń" spot TV

 

Linki dodatkowe:

http://niewidominatandemach.pl/zero_barier_audiodeskrypcja_dluga.mp3
http://www.zerobarier.org
http://www.zerobarier.pl

Z kijkami po zdrowie i radość Edycja II 2014

Wycieczka II - 30 sierpnia 2014 roku sobota. Zbiórka godz. 10:00 KSON ul. Osiedle Robotnicze 47A. Wyjazd spod KSON autokarem w kierunku Szklarska Poręba – Dolna stacja wyciągu. Wymarsz na trasę: wodospad Kamieńczyk. Spotkanie przy ognisku ze śpiewem i kiełbaskami. Zejście do autokaru na parking powrót do Jeleniej Góry.

Julia otwiera się na niepełnosprawnych

Huta szkła kryształowego Julia w Piechowicach otwiera swoje hale produkcyjne dla turystów. Zwiedzanie tego ciekawego nie tylko historycznie zakładu Kotliny Jeleniogórskiej weszło do programu wielu wycieczek. W ubiegłym roku przewodnicy oprowadzający wycieczki po zakładzie obsłużyli około 60 tysięcy osób, a w tym roku zakłada się istotne zwiększenie odwiedzających. Pośród odwiedzających coraz częściej pojawiają się u nas osoby niepełnosprawne – mówi Pan Gracjan Kieliański, szef 9 – osobowej grupy zakładowej przewodników. Są całe wycieczki niesłyszących, niewidomych i inwalidów ruchu, a pośród odwiedzających nas seniorów coraz częściej zdarzają się osoby niedowidzące i niedosłyszące. Chcąc otworzyć swój zakład dla wszystkich – mówi Pan Gracjan, zwróciliśmy się do Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych o pomoc w przeszkoleniu, jak postępować z niepełnosprawnymi wycieczkowiczami. Takie szkolenie odbyło się 9 lipca. Przedstawiciele Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku, niedosłyszący i niewidomi wolontariusze z KSON mówili, o najbardziej charakterystycznych oczekiwaniach niepełnosprawnych na trasie procesu produkcyjnego kryształów. Przeszliśmy z nimi przez całą trasę zwracając uwagę na występujące jeszcze bariery architektoniczne. Niektórzy przewodnicy założyli na oczy specjalnie przygotowane zaciemnione okulary i przy pomocy białej laski próbowali się wczuć w rolę osoby niewidomej.

Czytaj więcej...

Do przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Jelenia Góra,dn.01.07.2012r

Pan Leszek Wrotniewski

Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Szanowny Panie Przewodniczący,

Przedstawiając Panu poniższy list chciałem zwrócić uwagę Pana Przewodniczącego, radnych i mieszkańców miasta na bardzo ważny w moim przekonaniu problem organizacyjny w pracy Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Polega on na coraz częściej powtarzającym się nieoddawaniu głosu przez radnych obecnych na sesji, uczestniczących w większości głosowań, lecz podczas niektórych głosowań nieoddających głosu. Uważam, że nie jest to zjawisko pożądane dla mieszkańców obserwujących pracę Rady Miejskiej, gdyż radni mają obowiązek uczestnictwa w obradach, jeżeli występują o dietę z tym faktem związaną, a glosowania są przecież najważniejszą częścią pracy radnych.

Czytaj więcej...

„Złota i srebra nie odnaleziono, ale…”

odnaleziono liczne ślady dawnego kopalnictwa tych kruszców na górze Stromiec i na Szybowisku w okolicach Jeżowa Sudeckiego.

Kilkunastoosobowa grupa „poszukiwaczy złota” w ostatnią niedzielę uczestniczyła już w trzeciej wyprawie prowadzonej przez Pana Eugeniusza Gronostaja w ramach projektu KSON „ Zapomniane Trasy Turystyczne Kotliny Jeleniogórskiej”. Przeważały panie – mówi uczestniczka wycieczki Pani Anna – i chodź wyprawa była momentami trudna to warto było. Pan Eugeniusz z pasją i dużą wiedzę pokazał nam grób trzech kozaków z okresu wojen napoleońskich ( 1813 rok) w Jeżowie Sudeckim. Dzięki uprzejmości obecnego właściciela „Domu Gwarków” zwiedziliśmy wnętrze tego najstarszego drewnianego budynku na Dolnym Śląsku. Wybudowany był na początku XVII wieku, kiedy to kopalnie złota i srebra w okolicach Jeżowa Sudeckiego jeszcze funkcjonowały. Żal, że ten budynek nie jest otoczony skuteczną opieką konserwatorską!

Czytaj więcej...

Szlakiem Jeleniogórskich Kopalni Srebra i Złota…

Na Wycieczce zorganizowanej przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych dofinansowanej przez Urząd Miasta w ubiegłą niedzielę wybrało się ponad 30 osób. Wycieczka odkrywała nieznane miejsca związane z historią Jeleniej Góry i prowadziła śladami fortyfikacji, miejsc historycznego usytuowania młynów, bielarni płócien lnianych oraz stylowych ogrodów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się opowieść Pana Eugeniusza Gronostaja o tajemnicach Jeleniogórskiego rynku z podziemiami ratusza włącznie. Wszyscy uczestnicy otrzymali mapy z zaznaczonymi dawnymi fortyfikacjami, a dodatkowo komputerową wizualizację Bramy Zamkowej i starego Ratusza sprzed 1739 roku. Uczestnicy wycieczki, długoletni mieszkańcy miasta, po raz pierwszy mieli okazję zwiedzić ratuszowe piwnice i spojrzeć na miasto z platformy widokowej wieży zamkowej.

Czytaj więcej...

Oferta pracy dla fizjoterapeuty

Ośrodek Rehabilitacyjny i Opiekuńczy we Wleniu zatrudni fizjoterapeutę na okres wakacyjny - dwumiesięczny. Forma zatrudnienia to umowa zlecenie lub umowa kontraktowa. Warunki finansowe do uzgodnienia na miejscu, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie. Kontakt telefoniczny: +48 604 511 610.

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: