ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/05/2018 (dotyczy składu Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ)

gazeta okładkix500I. ZAMAWIAJĄCY Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra NIP: 611-24-47-442, REGON: 231127859, KRS: 0000100516

Czytaj więcej...

UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego nr 02/04/2018

Zgodnie z punktem XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA zapytania ofertowego nr 02/04/2018 informujemy, iż następuje unieważnienia w/w zapytania ofertowego. 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/04/2018

Na podstawie Rozdz. VIII pkt. 4 Zapytania ofertowego nr 01/04/2018 do negocjacji cenowych zostali zaproszeni: Drukarnia Grafix T. Biniek oraz Drukarnia Laser - Graf W. Włostowski. W wyniku negocjacji cenowych najkorzystniejszą ofertę złożył: Laser-Graf W. Włostwoski i temu Wykonawcy została przedstawiona propozycja zawarcia umowy na druk Biuletynu Niepełnosprawni Tu i Teraz. 

Informujemy, iż...

gazeta okładkix500Informujemy, iż wyniki

zapytania Ofertowego nr 01/04/2018

oraz 02/04/2018 zostaną ogłoszone do dnia 02 maja 2018r. 

Gdy dialog umiera rodzi się desperacja

dialogNo niestety, muszę przyznać dialog umiera i "ręce opadają z szelestem".

Były pytania co robią parlamentarne zespoły zajmujące się tematyką osób niepełnosprawnych? Ja oczekiwałabym również wsparcia rodziców pełnoletnich dzieci niepełnosprawnych przez osoby, które "zachęcają" do rodzenia dzieci zagrożonych kalectwem oraz wsparcia rodziców małoletnich dzieci niepełnosprawnych, bowiem ich dzieci również dorosną i będą się borykać z problemem i codzienną traumą / pytaniem Co będzie z moim dzieckiem, kiedy mnie nie będzie?

Ostatnio było wiele protestów, demonstracji niezadowolenia, apeli, które nie znalazły odzewu.

Czytaj więcej...

Sezon 2018 wycieczki

26 04 2018x400Dnia 19.04 -Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie Jel.Góra wraz z Klub Seniora i Wolontariusza otworzyło sezon turystyczny wycieczką pieszą na Perłę Zachodu, przełomem Bobru.

Wycieczkę prowadził Waldemar Wiśniewski wraz z Andrzejem Wójcikiem, w wycieczce uczestniczyło 15 członków z obu organizacji. 

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: