1 PiotruśPiotruś cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Tylko bardzo intensywna 
rehabilitacja jest nadzieją na poprawę Jego stanu.

Dzięki dotychczasowemu wsparciu  podatników, mogliśmy rozpocząć intensywną rehabilitację 
w specjalistycznych kombinezonach, czy też sfinansować wyjazdy
na turnusy rehabilitacyjne.Dzięki temu,stan Piotrusia się nie pogarsza.Dzięki temu,mimo,
że nie potrafi chodzić,to nauczył się pływać!
Piotruś sam sobie ze swoją niepełnosprawnością nie poradzi. Kocham synka nad życie.
Nie jestem jednak w stanie finansowo sprostać wyzwaniom,jakie niesie za sobą 
niepełnosprawność…

Bardzo proszę o przekazanie 1% z PIT na rzecz Piotrusia.
By to zrobić, należy wpisać w formularzu poniższe dane:
KRS: 0 0 0 0 1 8 6 4 3 4
Cel szczegółowy 1%: PIERCHAŁA PIOTR  44/P
W imieniu swoim i Piotrusia, bardzo dziękuję za pomoc!
Olga Zawadzka-Pierchała
Plakat z prośbą w załączeniu

temida1Od ponad trzech lat Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku monitoruje dostępność osób niepełnosprawnych i seniorów do obiektów wymiaru sprawiedliwości w Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Lubaniu Śl. i Lwówku Śl., których administratorem jest dyrektor miejscowego Sądu Okręgowego. Szczegółowe zasady dostosowania infrastruktury sądowej sformułowane zostały w publikacji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ”Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości. Analiza i zalecenia” 2016. Z biuletynu tego wynika, że utrudnienia dla środowiska osób niepełnosprawnych polegają przede wszystkim na stereotypowym postrzeganiu tych osób przez pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy nie zawsze znają rzeczywiste problemy i potrzeby osób z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku, słuchu oraz z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną. Istotne są również bariery w zakresie dostępności przestrzennej i architektonicznej, a także w komunikacji społecznej werbalnej, pisemnej i elektronicznej.

Szanowni Państwo,

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2020 w ramach programu Pajacyk

Od 10 marca do 5 maja można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2020.

Informator Jeleniogórski 5 12 marca 2020

muzeum przyrodnicze06.03.20 r. Andrzej Woźniak malarstwomuzeum przyrodnicze marzec 2020

Informator Jeleniogórski 27 lutego 5 marca 2020