Oddział Dolnośląski NFZ informuje

logo nfzx400KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DOLNOŚLĄSKIM ODDZIALE WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:
Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul.Grójeckiej 186, reprezentowany przez

Czytaj więcej...

Ferie w Muzeum

pociąg gala paryx400Na czas tegorocznych ferii zimowych Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska przygotowała wiele atrakcji dla odwiedzający Dolny Śląsk:

Młyn Hilberta zaprasza do zwiedzania XIX -wiecznego historycznego obiektu z pełnym zabytkowym wyposażeniem produkcyjnym z lat 30 tych XX wieku.

Ponadto w Młynie dostępna jest do końca lutego największe w Polsce Piernikowe Miasto. Budynki z piernika, a wśród nich m.in. ratusz, wieża ciśnień czy synagoga, stoją na makiecie, która odwzorowuje zarys historycznego Dzierżoniowa. W szczególności zapraszamy na warsztaty zdobienia pierników i zwiedzanie zabytkowego Młyna Hilberta w Dzierżoniowie.

Czytaj więcej...

Jak oswoić lęk przed samotnością

samotnośćKarkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze zaprasza do uczestnictwa w warsztatach

„JAK OSWOIĆ LĘK PRZED SAMOTNOŚCIĄ”

Warsztaty prowadzi psycholog Ewa Knychas w każdy piątek w siedzibie KSON Jelenia Góra,
Osiedle Robotnicze 47 A

 • 1 lutego 2019 r. godz. 11.oo – 13.oo
 • 8 lutego 2019 r. godz. 11.oo - 13.oo
 • 15 lutego 2019 r. godz. 11.oo – 13.oo 

ABSOLWENT II - Ogłoszenie o naborze uczestników projektu

Absolwent2 plakatX400Rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu: „Doradztwo + szkolenia + staż = PRACA. Aktywizacja zawodowa absolwentów z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z całej Polski, spełniające następujące kryteria:

 • posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 • posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).
 • W przypadku osób z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności wsparcie oferowane jest wyłącznie w zakresie: przeprowadzenia diagnozy sytuacji uczestnika projektu obejmującej określenie gotowości psychofizycznej do podjęcia zatrudnienia, zidentyfikowanie funkcjonalnych, osobowych i środowiskowych czynników/uwarunkowań zawodowej bierności oraz rozpoznanie możliwości uczestnika;
 • będące absolwentem lub realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku i nie nie biorące w tym samym czasie udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON mających na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością.

Od 12 grudnia 2018 roku rozpoczynamy rekrutację do projektu, którego głównym celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami posiadających wyższe wykształcenie bądź studentów ostatniego roku.

Czytaj więcej...

KSON dla Seniorów w 2019 roku

senior finanseKarkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza wszystkich zainteresowanych Seniorów na spotkanie tematyczne:

„Oswajamy finanse” cykl spotkań podczas, których zaproszeni pracownicy banków w sposób przystępny i zrozumiały przedstawią możliwości związane z zakładaniem i obsługą kont bankowych, kart płatniczych, lokat i kredytów.
Spotkanie odbędzie się 23.01 w godzinach od 11.00 – 13.00
„Oswajamy nasz budżet” cykl spotkań doradczych dotyczących prawidłowego planowania budżetu domowego.
Spotkanie odbędzie się 30.01 w godzinach od 11.00 – 13.00

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów zainteresowanych bezpiecznym korzystaniem z instrumentów finansowych oferowanych przez banki. Spotkania odbędą się w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, ul. Os. Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra 

Rozliczenie PIT za 2018 rok w organizacjach pożytku publicznego 2018

1Jednym z celów złożenia deklaracji podatkowej PIT jest przekazanie na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego kwoty 1% podatku, jaki ostatecznie podatnik ma do zapłaty na rzecz organu podatkowego.

1% podatku przekazać można z deklaracji PIT-28, PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-38 iPIT-39. Osoby, za które deklarację podatkową sporządza organ rentowy – PIT-40A – oświadczenie o wybranej organizacji pożytku publicznego składają na formularzu PIT/OP. 1% podatku przekazać można również na korekcie deklaracji podatkowej, złożonej nie później niż w ciągu miesiąca od daty ostatecznej na rozliczenie podatkowe.

Czytaj więcej...

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

 • Radca Prawny Bernadetta Baszak
 • Radca Prawny Mateusz Nowak
 • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

 • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

 • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
 • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: