Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

trasa 4Warto dodać, że pomysł utworzenia Funduszu Rozwoju Turystyki Społecznej zrodził się między morzem, a Karkonoszami.

Oto działacze PTTK z Gdańska przy wsparciu Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych rozpoczęli trudną drogę przez procedury Sejmowe, które mogą skończyć się sukcesem. To oznacza więcej pieniędzy na rozsądne wydatki związane z organizowaniem turystyki i krajoznawstwa także w środowisku osób niepełnosprawnych, seniorów i rodzin wielodzietnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informator Jeleniogórski 26 lipca 2 sierpnia 2018

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

śmiechOstatnie przedwakacyjne spotkanie Członków Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku poświęcone było właśnie uśmiechowi i życzliwości, której coraz mniej w codziennym naszym życiu.

Gość spotkania psycholog Ewa Knychas wprowadziła uczestników w naukowe arkana wiedzy o śmiechu jako alternatywy do stereotypów, nawyków i postaw życiowych ukształtowanych w naszej kulturze.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

spotkanie seniorów w Podgórzynie w dniu 3.07.2018x400Coraz liczniejszą grupę społeczną – ponad 23% - pośród mieszkańców naszego regionu stanowią osoby starsze. Prognozy demograficzne na kolejne dziesięciolecia przewidują nawet do 40% osób 60+.

Wobec tych przemian przygotowany rządowy program w dokumentach „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność” a także Dostępność Plus wskazują jednoznacznie na konieczność włączenia się organizacji pozarządowych i współpracę z jednostkami administracji samorządowej w celu realizacji polityki senioralnej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informator Jeleniogórski 19 26 lipca 2018