Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych we wrześniu bieżącego roku wystąpił do Fundacji Banku Zachodniego WBK z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Dotyk Historii”.

 

Już w połowie listopada została ogłoszona lista organizacji, które otrzymają dofinansowanie do projektów w II edycji programu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów 2012. Pani Ewa Paciorek – Dyrektor I Oddziału Banku Zachodniego WBK pozytywnie zaopiniowała nasz wniosek dzięki czemu nasza organizacja otrzymała grant w wysokości 4600,00 zł. 10 grudnia 2012r prezes KSON podpisał umowę darowizny z Fundacją (zdjęcia poniżej).

 

Brakowało nam będzie jej energicznej postaci, która charakteryzowała całe jej życie. Poznaliśmy ją przed siedmiu laty w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, gdzie spotykali się ludzie z amputowaną krtanią. Tutaj właśnie poznała równie chorego Zbyszka Czarneckiego. Razem postanowili założyć Karkonoskie Stowarzyszenie Osób Laryngektomowanych. Udało się! Wkrótce Barbara i Zbigniew stanęli na ślubnym kobiercu, a wesele zorganizowali dla swoich przyjaciół w Sejmikowej Świetlicy. Barbara brała aktywny udział w spotkaniach z młodzieżą, na których swoim chrapliwym ale miłym głosem przestrzegała przed paleniem papierosów. To ten zabójczy nałóg spowodował chorobę nowotworową z konsekwencjami utraty głosu. Basia walczyła o swoich współtowarzyszy organizując spotkania, wycieczki, wspólne wyjazdy na pielgrzymki. W każdy czwartek, kiedy w Sejmiku dyżurował zarząd Towarzystwa, radziła i pocieszała innych. W ostatniej rozmowie sprzed tygodnia martwiła się co będzie dalej bo jej przyjaciele tak szybko odchodzą...

 

Basiu będziemy Cię zawsze mile wspominali, a Zbyszkowi składamy serdeczne wyrazy współczucia. Pogrzeb Barbary odbędzie się 12.12.2012 r. tj w środę o godzinie 12:00 w Chełmie Lubelskim.

Gazeta Listopad 2012

Jak wynika z danych GUS za 2011 r w Polsce jest ok. 3,4 mln osób niepełnosprawnych /10,06%/ w wieku powyżej 15 lat, w tym 2,1 mln w wieku produkcyjnym /8,4%/. Spośród nich pracuje zaledwie 465 tyś, tj. 27,3%. Jest to znacznie poniżej wskaźnika uzyskanego w Unii Europejskiej gdzie ok 50% niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym znajduje zatrudnienie.

 

Zgodnie z art. 27 Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych , osoby niepełnosprawne mają prawo " do pracy, na zasadzie równości z innymi osobami: obejmuje to prawo do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną lub przyjętą na rynku pracy oraz w otwartym, integracyjnym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych środowisku pracy." Jakie są przeszkody w pełnej realizacji założeń Konwecji?

 

W Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych podsumowano akcję zbierania 1% podatku od osób fizycznych za rok 2011 . W tym roku od stycznia do maja , 319 podatników przekazało na konto KSON łącznie kwotę 22.620,- zł . Ta akcja prowadzona jest w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych już od 2004 roku . Wszystkie wpłacone kwoty w październiku każdego roku przekazujemy obdarowanym. W tym roku zadeklarowane kwoty w całości wpłyną na cele rehabilitacyjne min. dla:

Stowarzyszenie Niedosłyszących „Lira”, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku zapraszają na seminarium pn. „Praktyczne aspekty ratyfikacji przez Polskę Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych”.

Seminarium odbędzie się w dniu 16 października (wtorek) od godz. 11.00 w świetlicy integracyjnej KSON ul. Osiedle Robotnicze 47a, 58-500 Jelenia Góra.

 

W programie:

  • godz.11.00 - Zakres regulacji prawnej praw osób niepełnosprawnych. Co nam daje ratyfikacja Konwencji. Referuje mgr Bartosz Nowak, prawnik.
  • godz. 11.30 – Problematyka edukacyjno-wychowawcza dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w świetle polityki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Referuje mgr Ewa Kazimierczak-Wojtasiewicz, Forum Rodziców przy MEN, członek – konsultant Sejmowej Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych
  • godz. 12.00 – Problemy osób niepełnosprawnych w Kotlinie Jeleniogórskiej w świetle praktyki Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Prezentuje mgr Monika Żak, koordynator projektu CIWON.
  • godz. 12.20 – Niepełnosprawni na lokalnym rynku pracy. Referuje mgr Janina Frys, Agencja Pośrednictwa Pracy KSON
  • godz. 12.35 – Dyskusja
  • godz. 13.30 – Propozycje metod i narzędzi umożliwiające wykorzystanie Konwencji do rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych Ziemi Jeleniogórskiej. Prezentacja wniosków końcowych, dr Jerzy Prudzienica, prezes Stowarzyszenia Niedosłyszących „Lira”

Prosimy o osobisty udział w seminarium wraz z przygotowaniem merytorycznego wystąpienia w dyskusji. Prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium w terminie do dnia 12 października.

TWK ZAPRASZA!

Załączniki:
Pobierz plik (spot.pdf)WIĘCEJ