Gazeta Sierpień 2013

Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs na logo KTI

W konkursie wzięło udział 5 projektów.

Zgłoszone projekty oznaczono numerami od 1-5 i przystąpiono do wyboru projektu loga.
W drodze głosowania największą ilość punktów 22 pkt uzyskał projekt Pana Lucjana Korony z Jeleniej Góry.

Serdecznie gratulujemy!!!

Stowarzyszenie Cross wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwalidów Wzroku w Jelenie Górze zamierzają umożliwić osobom niewidomym i niedowidzącym uprawianie turystyki rowerowej przy użyciu tandemów. Tandem to rower dwuosobowy, w którym osoba widząca obsługuje kierownicę. Zamierzamy stworzyć rejestr „tandemowców”- mówi pani Mirosława Jośko- sekretarz Stowarzyszenia umożliwiając także naprawy tego sprzętu, a przede wszystkim promując uprawianie turystyki rowerowej w oparciu o wytyczone i bezpieczne szlaki oraz trasy rowerowe.

Nawiązaliśmy też kontakty z producentami rowerów, którzy deklarują pomoc a także, jak sądzimy określone rabaty przy zakupie sprzętu. Dziś już taki rower średniej klasy można kupić za ok. 1500 zł. Są również w sprzedaży rowery używane. Kluby rowerowe na zachodzie i w Polsce rosną jak grzyby po deszczu. Przez tandemy otwierają się na niepełnosprawnych umożliwiając rodzinną i integracyjną turystykę, grupują niewidomych i niedowidzących dla których, jak się okazuje, świat rowerowej podróży jest tylko pozornie zamknięty.

„Otworzyć nowe drogi” to program integrująco - aktywizujący dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Jego głównym celem było podniesienie, jakości życia opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych przy równoczesnym usprawnieniu i polepszeniu sprawowanej opieki oraz zaktywizowaniu osób niepełnosprawnych. W ramach programu odbyły się warsztaty wyjazdowe i stacjonarne. Uczestnikami było 12 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, przy czym znaczną większość grupy stanowili opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Pierwsze z warsztatów miały miejsce w zaciszu górskich szczytów, w schronisku na Śnieżnicy w dniach 22.06-27.06.2013. Przygotowane bloki realizowane były w postaci zajęć grupowych o charakterze warsztatowym z elementami grupy wsparcia. Dzięki warsztatom wyjazdowym opiekunowie mieli okazję spojrzenia na wiele sytuacji spotykających ich każdego dnia z zupełnie innej strony. Ponadto klimat i zaproponowane ćwiczenia pozwoliły na pełen relaks, odetchnięcie od problemów i trudności, a także zrozumienie, iż tylko zadbanie o własny komfort psychiczny pozwoli na efektywną opiekę nad podopiecznym. Natomiast pozostawienie własnego zdrowia na drugim planie związane będzie z szybkim wypaleniem się w roli opiekuna dorosłej osoby z niepełnosprawnością. W obszarze komunikacji interpersonalnej uczestnicy mieli okazję ćwiczenia umiejętności aktywnego słuchania. Pod okiem prowadzącego grupa analizowała zadania, aby wspólnie nazwać najczęściej popełniane w procesie komunikacji błędy mogące wywoływać niepożądane konflikty, a następnie uczyła się, jak ich unikać. Uczestnicy przećwiczyli sposoby mówienia o swoich potrzebach, obawach czy oczekiwaniach. Poznali również konstruktywne sposoby wyrażania i radzenia sobie z emocjami. Podstawą do ćwiczeń były autentyczne przeżycia i sytuacje z życia codziennego. Dodatkowo poznali różne techniki relaksacji, które mogą stosować nawet przy niewielkiej ilości czasu dla siebie. Powinno to w przyszłości pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie ich w rodzinie, grupie towarzyskiej, sąsiedzkiej i w społeczeństwie. Grupa miała również okazję zrozumieć zjawisko stereotypów, a w efekcie odnieść się do istniejących w naszym społeczeństwie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych. Dzięki bezpiecznej i pełnej otwartości atmosferze uczestnicy mogli spróbować odnaleźć pozytywne cechy swoich podopiecznych, co było nie łatwym zadaniem, gdyż, na co dzień skupiają się jednak na negatywnych aspektach życia z podopiecznymi.
Nie do przecenienia był również czas wolny, po zakończeniu pracy warsztatowej. Opiekunowie chętnie spędzali wspólnie wieczory i wymieniali się swoimi doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem z osobą z niepełnosprawnością. Wszystkie rozmowy, pomimo poruszania trudnych tematów toczyły się jednak w atmosferze rozluźnienia, wzajemnego wsparcia i dużej dawki poczucia humoru.
Wydaje się, że najlepszą rekomendacją warsztatów wyjazdowych jest fakt, że początkowo opiekunowie pełni obaw, niechętni do pozostawienia podopiecznych w domach z obcymi opiekunami, z czasem stwierdzili, że jest im tak dobrze, że nie myślą o tym „co dzieje się w domu”. Każdego dnia uczestnicy dostrzegali inne korzyści z pobytu poza domem.

Kontynuację stanowiły warsztaty stacjonarne, realizowane w lipcu. Podobnie jak wcześniej zajęcia były prowadzone w postaci warsztatów, na których poza typowymi formami treningowymi wprowadzono również elementy grupy wsparcia. W trakcie spotkań skonfrontowano uczestników z ich pragnieniami dotyczącymi podopiecznych, a pragnieniami, które wymieniają sami podopieczni. Poruszony został również bardzo trudny dla opiekunów temat przyszłości ich dzieci czy podopiecznych. Rodzice często nieświadomie przekazują opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym w ręce rodzeństwa. W trakcie warsztatów mieli okazję wysłuchania wypowiedzi rodzeństwa, w których pokładano nadzieje opieki. Jak zauważyli uczestnicy pozwoliło to na refleksję nad własnymi działaniami, a także dostrzeżenie opieki instytucjonalnej, jako jednej z opcji, a nie zła koniecznego. Omówiono również tematykę relacji rodzinnych oraz nadopiekuńczości m.in. w nawiązaniu do rozmów nad sytuacjami, w których to podopieczni powinni pomóc swoim opiekunom. Na zakończenie także opiekunowie mogli odnieść się do swoich sukcesów i osiągnięć, co pozwoliło na wzmocnienie poczucia własnej wartości. Praca na zasobach stworzyła podstawy do określenia kolejnych etapów oraz ram czasowych budowania rozwoju osobistego każdego z uczestników.
Podsumowując, zarówno warsztaty wyjazdowe jak i stacjonarne były wspaniałą okazją do zweryfikowania dotychczasowej wiedzy oraz wzbogacenia ją o nowe elementy. Sposób, w jaki prowadzone były zajęcia, co w swoich wypowiedziach podkreślali uczestnicy pozwolił na pełną integrację uczestników. Warsztaty stanowiły obszar do wymiany doświadczeń, stwierdzenia, że inni też mają podobne problemy jak ja, dostrzeżenia, że nie jest się odosobnionym przypadkiem. Warto powtarzać takie warsztaty, o co wnioskowali sami uczestnicy. Ponadto, co niezmiernie ważne uczestnictwo w programie integrująco-aktywizującym pozwoliło nawiązać liczne kontakty społeczne, a nawet były początkiem przyjaźni.

Dagmara Filewicz – Buczek, psycholog, Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w Krakowie

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo
PRZYJACIELE

Zapraszają na wycieczkę
szlakiem tajemnic Dolnego Śląska

na przełomie września
zorganizujemy wycieczkę autokarową do Ząbkowic (krzywa Wieża)
Złotego Stoku (kopalnia złota ) oraz inne atrakcje
koszt 1 dniowej wycieczki 90 zł od osoby w tym: przejazd, ubezpieczenie, wstępy, obiad

Serdecznie zapraszamy

Zapisy kontakt 607-519-384
Lub KSON 75-75-231-83

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w dydaktyczno-charytatywnym projekcie

MIASTO DZIECI - Miasto Sztuki w Jaworzynie Śląskiej

w dniach 29 lipca – 2 sierpnia 2013

Główną ideą projektu jest stworzenie dydaktyczno artystycznych wakacji dla dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

"Miasto Dzieci-Miasto Sztuki" to projekt, który uczy dzieci obcowania z szeroko pojętą kulturą .W budynkach Muzeum, a także w zabytkowych wagonach oraz w wypożyczonych drewnianych domkach tworzymy instytucje kulturalne (teatr, kino, szkoła tańca, szkoła śpiewu, redakcja, studio filmowe, galeria sztuk pięknych, szkoła wizażu, cukiernia, które stanowią namiastkę rzeczywistego miasta. Projekt przeznaczony jest dla 200 dzieci w wieku od 7 do 14 lat Forma projektu pozwala na to, by dzieci uczyły się poprzez zabawę i działania artystyczne, rozwijając swoje zainteresowania. Projekt daje uczestnikom możliwość odkrywania własnych uzdolnień i predyspozycji.

Celem ,,Miasta Dzieci-Miasta Sztuki” jest wzbudzenie w dzieciach zainteresowania sztuką. Pomagają nam w tym wolontariusze, studenci różnych uczelni artystycznych oraz profesjonaliści. Pomagają oni uczyć dzieci jak zrozumieć sztukę i czerpać z niej przyjemność.

Istotą projektu jest to, że najuboższym dzieciom oferujemy aktywną i interesującą dydaktyczną formę spędzania wakacji, na które ich rodziców często nie stać.

Projekt ten stał się imprezą cykliczną i w 2013 roku będzie organizowany już po raz szósty. Jest on pozytywnie postrzegany przez media i władze lokalne, czego dowodem jest otrzymanie w 2012 roku nagrody Świdnicki Gryf.

"Miasto Dzieci-Miasto Sztuki" rozpoczynamy codziennie od godz. 10.00, a kończymy o 15.00, wstęp dla dzieci jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

więcej info:

www.miasto-dzieci.org

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
Jaworzyna Śląska
Ul. Towarowa 4, 58-140
Telefon: 74 63 74 330
Tel/kom: 692 407 806

www.muzeumtechniki.pl

Podstawowe informacje

Dane o każdym pacjencie do tej pory były podzielone na części w wielu kartotekach w przychodniach i szpitalach itp. Kto z nas pamięta skomplikowane nazwy leków, ostatnie daty wizyt u lekarzy? Dlatego połączono wszystkie informacje dotyczące historii leczenia pacjenta w indywidualnej elektronicznej kartotece i nazwano Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP).